Mặt bằng phân lô

268 căn

Biệt thự phố vườn

Mặt bằng tầng điển hình