Mặt bằng phân lô

26 căn

Biệt thự ven hồ

Mặt bằng tầng điển hình