Tiến độ

LAVILA ĐÔNG SÀI GÒN – THÁNG 11/2018

THÁNG 11.2018

Phần Cọc Ép cọc thử và thí nghiệm thử tĩnh Kết cấu Đã hoàn thành 100% Ép cọc đại trà Kết cấu Đã hoàn thành 100% Công trình tạm Hàng rào tạm Công trình tạm Đang thực hiện 100% Đèn chiếu sáng quảng cáo Q/C Đang thực hiện 100% Phần Móng & Kết Cấu khung […]

Xem chi tiết

LAVILA ĐÔNG SÀI GÒN – THÁNG 10/2018

THÁNG 11.2018

Phần Cọc Ép cọc thử và thí nghiệm thử tĩnh Kết cấu Đã hoàn thành 100% Ép cọc đại trà Kết cấu Đã hoàn thành 100% Công trình tạm Hàng rào tạm Công trình tạm Đang thực hiện 100% Đèn chiếu sáng quảng cáo Q/C Đang thực hiện 100% Phần Móng & Kết Cấu khung […]

Xem chi tiết

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG TUẦN 4 THÁNG 9/2018

THÁNG 10.2018

Phần Cọc Ép cọc thử và thí nghiệm thử tĩnh Kết cấu Đã hoàn thành 100% Ép cọc đại trà Kết cấu Đã hoàn thành 100% Công trình tạm Hàng rào tạm Công trình tạm Đang thực hiện 100% Đèn chiếu sáng quảng cáo Q/C Đang thực hiện 100% Phần Móng & Kết Cấu khung […]

Xem chi tiết

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG TUẦN 4 THÁNG 8/2018

THÁNG 08.2018

Phần Cọc Ép cọc thử và thí nghiệm thử tĩnh – Kết cấu – Đã hoàn thành: 100% Ép cọc đại trà – Kết cấu – Đã hoàn thành: 100% Công trình tạm Hàng rào tạm – Công trình tạm – Đang thực hiện: 100% Đèn chiếu sáng quảng cáo Q/C – Đang thực hiện: […]

Xem chi tiết

Tiến độ xây dựng tuần 3 tháng 7

THÁNG 07.2018

Lavila Đông Sài Gòn 1 – BÁO CÁO TUẦN 3 THÁNG 7 1. Phần Cọc: – Ép cọc thử và thí nghiệ m thử tĩnh – Đã hoàn thành – 100% – Ép cọc đại trà – Đã hoàn thành – 100% 2. Công trình tạm: – Hàng rào tạm – Đã hoàn thành – […]

Xem chi tiết

Tiến độ xây dựng tuần 3 tháng 6

THÁNG 06.2018

Lavila Đông Sài Gòn 1 – BÁO CÁO TUẦN 3 THÁNG 6 1. Phần Cọc: – Ép cọc thử và thí nghiệ m thử tĩnh – Đã hoàn thành – 100% – Ép cọc đại trà – Đã hoàn thành – 100% 2. Công trình tạm: – Hàng rào tạm – Đã hoàn thành – […]

Xem chi tiết

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG TUẦN 1 THÁNG 5/2018

THÁNG 05.2018

Phần Cọc Ép cọc thử và thí nghiệm thử tĩnh – Kết cấu – Đã hoàn thành: 100% Ép cọc đại trà – Kết cấu – Đã hoàn thành: 100% Phần Móng & Kết Cấu khung BTCT Đài Móng Kết cấu Đang thực hiện: 100% Sàn trệt Kết cấu Đang thực hiện: 100% Cột tầng […]

Xem chi tiết

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG TUẦN 1 THÁNG 4/2018

THÁNG 04.2018

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG TUẦN 1 THÁNG 4/2018

Xem chi tiết

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG TUẦN 1 THÁNG 3/2018

THÁNG 03.2018

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG LAVILA ĐÔNG SÀI GÒN TUẦN 1 THÁNG 3/2018

Xem chi tiết

LAVILA ĐÔNG SÀI GÒN TUẦN 1 – THÁNG 1/2018

THÁNG 01.2018

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG LAVILA ĐÔNG SÀI GÒN TUẦN 1 – THÁNG 1/2018

Xem chi tiết

LAVILA ĐÔNG SÀI GÒN – TUẦN 2

THÁNG 09.2017

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG LAVILA ĐÔNG SÀI GÒN TỪ NGÀY 8.9 – 15.9.2017

Xem chi tiết

LAVILA ĐÔNG SÀI GÒN – TUẦN 1

THÁNG 09.2017

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG LAVILA ĐÔNG SÀI GÒN TỪ NGÀY 25.8 – 4.9.2017

Xem chi tiết

Tuần 1

THÁNG 07.2017

ĐANG CẬP NHẬT

Xem chi tiết