Tiến độ

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG TUẦN 1 THÁNG 5/2018

THÁNG 05.2018

Phần Cọc Ép cọc thử và thí nghiệm thử tĩnh – Kết cấu – Đã hoàn thành: 100% Ép cọc đại trà – Kết cấu – Đã hoàn thành: 100% Phần Móng & Kết Cấu khung BTCT Đài Móng Kết cấu Đang thực hiện: 100% Sàn trệt Kết cấu Đang thực hiện: 100% Cột tầng […]

Xem chi tiết

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG TUẦN 1 THÁNG 4/2018

THÁNG 04.2018

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG TUẦN 1 THÁNG 4/2018

Xem chi tiết

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG TUẦN 1 THÁNG 3/2018

THÁNG 03.2018

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG LAVILA ĐÔNG SÀI GÒN TUẦN 1 THÁNG 3/2018

Xem chi tiết

LAVILA ĐÔNG SÀI GÒN TUẦN 1 – THÁNG 1/2018

THÁNG 01.2018

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG LAVILA ĐÔNG SÀI GÒN TUẦN 1 – THÁNG 1/2018

Xem chi tiết

LAVILA ĐÔNG SÀI GÒN – TUẦN 2

THÁNG 09.2017

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG LAVILA ĐÔNG SÀI GÒN TỪ NGÀY 8.9 – 15.9.2017

Xem chi tiết

LAVILA ĐÔNG SÀI GÒN – TUẦN 1

THÁNG 09.2017

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG LAVILA ĐÔNG SÀI GÒN TỪ NGÀY 25.8 – 4.9.2017

Xem chi tiết

Tuần 1

THÁNG 07.2017

ĐANG CẬP NHẬT

Xem chi tiết