Tiến độ

LAVILA ĐÔNG SÀI GÒN TUẦN 1 – THÁNG 1/2018

THÁNG 01.2018

1. TÌNH HÌNH TIẾN ĐỘ: Phần Cọc Ép cọc thử và thí nghiệm thử tĩnh: Đã hoàn thành Ép cọc đại trà: Đã hoàn thành Phần Móng & Kết Cấu khung BTCT Đài Móng: Đang thực hiện Sàn trệt: Đang thực hiện 2.  HÌNH ẢNH THI CÔNG DỰ ÁN

Xem chi tiết

LAVILA ĐÔNG SÀI GÒN – TUẦN 2

THÁNG 09.2017

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG LAVILA ĐÔNG SÀI GÒN TỪ NGÀY 8.9 – 15.9.2017

Xem chi tiết

LAVILA ĐÔNG SÀI GÒN – TUẦN 1

THÁNG 09.2017

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG LAVILA ĐÔNG SÀI GÒN TỪ NGÀY 25.8 – 4.9.2017

Xem chi tiết

Tuần 1

THÁNG 07.2017

ĐANG CẬP NHẬT

Xem chi tiết