LAVILA 2 – TUẦN 1 – THÁNG 4/2018

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG LAVILA 2

Giai đoạn 1 (183 căn)

 • San lấp (gói 5): Đã hoàn thành
 • Cọc thử + cọc đại trà (gói 4): Đã hoàn thành
 • Hạ tầng kỹ thuật + đấu nối hạ tầng (gói 6)

– Đường VP1: đào xử lý đất yếu 100%, lớp đá mi 100%, lớp đá cấp phối loại 2 100%, hệ thống nước mưa đạt 95%, hệ thống nước thải đạt 95%.
– Đường VP2: đào xử lý đất yếu 100%. hệ thống nước mưa đạt 100%, lớp đá mi 100%, lớp đá cấp phối loại 2 100% hệ thống nước thải đạt 100%.
– Đường VP3: đào xử lý đất yếu 100%, hệ thống nước mưa đạt 100%, hệ thống nước thải đạt 100%, Lớp đá mi 100%. Lớp đá cấp phối loại 2 đạt 100%
– Đường C: đào xử lý đất yếu đạt 100%, hệ thống nước mưa đạt 100%, hệ thống nước thải đạt 100%, lớp đá mi đạt 100%, Lớp đá cấp phối loại 2 đạt 100%
– Đường số 1 tạm ngưng thi công chờ xử lý hệ thống điện cao thế.

 • Trọn gói phần thô, hoàn thiện, hàng rào và MEP 112 căn (gói 1)
 • Triển khai thi công từ ngày 18-9-2017, hoàn thành thi công kết cấu, xây tường đạt 80%
 • Trọn gói phần thô, hoàn thiện, hàng rào và MEP 71 căn (gói 1): Triển khai thi công từ ngày 25-9-2017. Đang thi công sàn mái đạt 45%, Xây tường 15%
 • Cửa nhôm kính 183 căn (gói 3a): Chưa thi công
 • Softscape + sân vườn (gói 10): Chưa thi công
 • Cấp nước thủy cục và điện (gói 7): Chưa thi công
 • Hệ thống thông tin liên lạc (hợp tác đầu tư – gói 8): Chưa thi công

LAVILA 1 – TUẦN 1 – THÁNG 4/2018

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG LAVILA 1 – 4.2018

Giai đoạn 1 (192 căn)

 • Đường 30 m kết nối với đường Nguyễn Hữu Thọ: Đang thi công vỉa hè đoạn LAVILA 1
 • San lấp (gói 5):  Đã hoàn thành
 • Cọc thử + cọc đại trà (gói 6): Đã hoàn thành
 • Hạ tầng kỹ thuật + đấu nối hạ tầng (gói 7): Đang thi công vỉa hè đường B1, đường C, đoạn cuối đường số 4, 3 đang lên lớp đá cuối để thảm nhựa.
 • Kết cấu móng và thân 192 căn liên kế (gói 1: Đã hoàn thành
 • MEP và hoàn thiện 192 căn liên kế (gói 1): Chuẩn bị bàn giao đợt 1 dãy A, B, C vào tháng 4-2018
 • Cửa nhôm kính 192 căn (gói 4a):  Đang thi công lắp dựng khung đạt 100% khối lượng, cánh, kính đạt 95%
 • Trạm xử lý nước thải:  Chưa thi công
 • Softscape + sân vườn (gói 12): Đang trồng cây tiểu công viên, vỉa hè
 • Cấp nước thủy cục và điện (gói 9): Đang thi công đạt 100% khối lượng đặt ống, đang làm thủ tục xin đồng hồ nước
 • Hệ thống thông tin liên lạc (hợp tác đầu tư – gói 15): Hoàn thành việc đặt ống ngầm

Giai đoạn 2 ( căn biệt thự ven hồ)

Kết cấu, MEP và hoàn thiện căn biệt thự ven hồ (gói 2): Hoàn thành kết cấu vào ngày 5-12-2017, Xây tường đạt 100%, Tô tường đạt 98%, lợp ngói đạt 100%, sơn nước 70%, ốp gỗ 85%.

Cửa nhôm kính căn biệt thự ven hồ (gói 4b): Lắp dựng khung đạt 95%

 

LAVILA 2 – TUẦN 1 – THÁNG 3/2018

Giai đoạn 1 (183 căn)

 • Hạ tầng kỹ thuật + đấu nối hạ tầng (gói 6) – Đường VP1: đào xử lý đất yếu 100%, lớp đá mi 100%, lớp đá cấp phối loại 2 100%, hệ thống nước mưa đạt 95%, hệ thống nước thải đạt 95%.
 • Đường VP2: đào xử lý đất yếu 100%. hệ thống nước mưa đạt 100%, lớp đá mi 100%, lớp đá cấp phối loại 2 100% hệ thống nước thải đạt 100%.
 • Đường VP3: đào xử lý đất yếu 100%, hệ thống nước mưa đạt 100%, hệ thống nước thải đạt 100%, Lớp đá mi 100%. Lớp đá cấp phối loại 2 đạt 100%
 • Đường C: đào xử lý đất yếu đạt 100%, hệ thống nước mưa đạt 100%, hệ thống nước thải đạt 100%, lớp đá mi đạt 100%, Lớp đá cấp phối loại 2 đạt 100%
 • Đường số 1 tạm ngưng thi công chờ xử lý hệ thống điện cao thế.
 • Trọn gói phần thô, hoàn thiện, hàng rào và MEP 112 căn (gói 1) CSC Triển khai thi công từ ngày 18-9-2017, hoàn thành thi công kết cấu, xây tường đạt 70%
 • Trọn gói phần thô, hoàn thiện, hàng rào và MEP 71 căn (gói 1) Phước Thành, Triển khai thi công từ ngày 25-9-2017. Đang thi công sàn mái

Giai đoạn 2 (77 căn)

 • Trọn gói phần thô, hoàn thiện, hàng rào và MEP 77 căn (gói 2) COSACO Triển khai thi công từ ngày 5-12-2017,Đạt 100% móng, Nền trệt đạt 40%
 • Cửa nhôm kính 77 căn (gói 3b): Chưa thi công

LAVILA 1 – TUẦN 1 – THÁNG 3/2018

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG LAVILA 1 – 3.2018

Giai đoạn 1 (192 căn)

 • Đường 30 m kết nối với đường Nguyễn Hữu Thọ: Đã hoàn thành đến lớp nhựa hạt thô, hệ thống thoát nước thải, nước mưa, chiếu sáng đã xong
 • San lấp (gói 5): Đã hoàn thành
 • Cọc thử + cọc đại trà (gói 6): Đã hoàn thành
 • Hạ tầng kỹ thuật + đấu nối hạ tầng (gói 7:  Đã hoàn thành đến lớp nhựa hạt thô đường số 3,4, B1, B2, đường C, D hoàn thành đến cấp phối đá dăm loại 2, hệ thống thoát nước thải, nước mưa đã hoàn thành, đang triển khai thi công phần bó vỉa: 90%
 • Kết cấu móng và thân 192 căn liên kế (gói 1): Đã hoàn thành ( công việc nắp bể nước ngầm đang tiến hành)
 • MEP và hoàn thiện 192 căn liên kế (gói 1): Sơn ngoài đạt 98%
 • Cửa nhôm kính 192 căn (gói 4a) Đang thi công lắp dựng khung đạt 100% khối lượng, cánh, kính đạt 90%
 • Trạm xử lý nước thải Chưa thi công
 • Softscape + sân vườn (gói 12): Đang trồng cây lớn đường B1, B2, C
 • Cấp nước thủy cục và điện (gói 9);  Đang thi công đạt 90% khối lượng đặt ống
 • Hệ thống thông tin liên lạc (hợp tác đầu tư – gói 15): Đang thi công

Giai đoạn 2 ( căn biệt thự ven hồ)

 • Kết cấu, MEP và hoàn thiện căn biệt thự ven hồ (gói 2):Hoàn thành kết cấu vào ngày 5-12-2017, Xây tường đạt 100%, Tô tường đạt 98%, lợp ngói đạt 100%, sơn nước 50%.
 • Cửa nhôm kính căn biệt thự ven hồ (gói 4b): Chuẩn bị thi công

LAVILA 1 – TUẦN 2 – THÁNG 1/2018

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG LAVILA 1 TỪ NGÀY 12.1 – 19.1.2018

Giai đoạn 1 (192 căn)

Đường 30 m kết nối với đường Nguyễn Hữu Thọ: Đã hoàn thành đến lớp nhựa hạt thô, hệ thống thoát nước thải, nước mưa, chiếu sáng đã xong.

Hạ tầng kỹ thuật + đấu nối hạ tầng (gói 7): Đã hoàn thành đến lớp nhựa hạt thô đường số 3,4, đường B1, B2, B3, D hoàn thành đến cấp phối đá dăm loại 2, hệ thống thoát nước thải, nước mưa đã hoàn thành, đang triển khai thi công phần bó vỉa: 90%.

Kết cấu móng và thân 192 căn liên kế (gói 1): Đã hoàn thành (công việc nắp bể nước ngầm đang tiến hành).

MEP và hoàn thiện 192 căn liên kế (gói 1): Sơn ngoài đạt 80%

Cửa nhôm kính 192 căn (gói 4a): đang thi công lắp dựng khung đạt 90% khối lượng

Softscape + sân vườn (gói 12): Đã triển khai việc trồng cây lớn vỉa hè vào tháng 8-2017

Giai đoạn 2 (26 căn biệt thự ven hồ)

Kết cấu, MEP và hoàn thiện 26 căn biệt thự ven hồ (gói 2): Hoàn thành kết cấu vào ngày 5-12-2017, Xây tường đạt 95%, Tô tường đạt 50%, lợp ngói đạt 90%

Công viên trung tâm 4,3ha

Đang tiến hành thi công kè, đạt khối lượng 80%

HÌNH ẢNH CHI TIẾT CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG DỰ ÁN LAVILA 1:

LAVILA 2 – TUẦN 2 – THÁNG 1/2018

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG LAVILA 2 TỪ NGÀY12.1 – 19.1.2018 

Giai đoạn 1 (183 căn)

Hạ tầng kỹ thuật + đấu nối hạ tầng (gói 6)

 • Đường VP1: đào xử lý đất yếu 100%, lớp đá mi 100%, lớp đá cấp phối loại 2 95%, hệ thống nước mưa đạt 95%, hệ thống nước thải đạt 95%.
 • Đường VP2: đào xử lý đất yếu 100%. hệ thống nước mưa đạt 100%, lớp đá mi 100%, lớp đá cấp phối loại 2 100% hệ thống nước thải đạt 100%.
 • Đường VP3: đào xử lý đất yếu 100%, hệ thống nước mưa đạt 100%, hệ thống nước thải đạt 100%, Lớp đá mi 100%. Lớp đá cấp phối loại 2 đạt 100%
 • Đường C: đào xử lý đất yếu đạt 100%, hệ thống nước mưa đạt 100%, hệ thống nước thải đạt 100%, lớp đá mi đạt 100%, Lớp đá cấp phối loại 2 đạt 50%
 • Đường số 1 tạm ngưng thi công chờ xử lý hệ thống điện cao thế.

Trọn gói phần thô, hoàn thiện, hàng rào và MEP 112 căn (gói 1): Triển khai thi công từ ngày 18-9-2017, hoàn thành thi công các bể ngầm 112 căn, đang tiến hành thi công sàn trệt đạt 90%, lầu 2 đạt 62%, lầu 3 đạt 54%, mái dưới 65%, mái trên đạt 20%.

Trọn gói phần thô, hoàn thiện, hàng rào và MEP 71 căn (gói 1): Triển khai thi công từ ngày 25-9-2017. Xong móng ngày 25-10-2017, bể tự hoại, nước ngầm hoàn thành 17-11-2017, đang thi công sàn trệt đạt 100%, sàn lầu 2 đạt 100%

Trọn gói phần thô, hoàn thiện, hàng rào và MEP 77 căn (gói 2): Triển khai thi công từ ngày 5-12-2017, Đạt 100% móng, Đang thi công bể nước, bể tự hoại.

HÌNH ẢNH CHI TIẾT CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG DỰ ÁN LAVILA 2:

LAVILA 2 – TUẦN 1 – THÁNG 12/2017

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG LAVILA 2 TỪ NGÀY 1.12 – 8.12.2017

Giai đoạn 1 (183 căn)

Hạ tầng kỹ thuật + đấu nối hạ tầng (gói 6)

 • Đường VP1: đào xử lý đất yếu 100%, lớp đá mi 100%, lớp đá cấp phối loại 2 95%, hệ thống nước mưa đạt 95%, hệ thống nước thải đạt 95%.
 • Đường VP2: đào xử lý đất yếu 100%. hệ thống nước mưa đạt 100%, lớp đá mi 100%, lớp đá cấp phối loại 2 100% hệ thống nước thải đạt 100%.
 • Đường VP3: đào xử lý đất yếu 100%, hệ thống nước mưa đạt 100%, hệ thống nước thải đạt 100%, Lớp đá mi 100%. Lớp đá cấp phối loại 2 đạt 100%
 • Đường C: đào xử lý đất yếu đạt 100%, hệ thống nước mưa đạt 100%, hệ thống nước thải đạt 100%, lớp đá mi đạt 100%, Lớp đá cấp phối loại 2 đạt 50%
 • Đường số 1 tạm ngưng thi công chờ xử lý hệ thống điện cao thế.

Trọn gói phần thô, hoàn thiện, hàng rào và MEP 112 căn (gói 1): Triển khai thi công từ ngày 18-9-2017, hoàn thành thi công các bể ngầm 112 căn, đang tiến hành thi công sàn trệt đạt 90%, lầu 2 đạt 62%, lầu 3 đạt 54%, mái dưới 20%

Trọn gói phần thô, hoàn thiện, hàng rào và MEP 71 căn (gói 1): Triển khai thi công từ ngày 25-9-2017. Xong móng ngày 25-10-2017, bể tự hoại, nước ngầm hoàn thành 17-11-2017, đang thi công sàn trệt đạt 80%

Trọn gói phần thô, hoàn thiện, hàng rào và MEP 77 căn (gói 2): Triển khai thi công từ ngày 5-12-2017

HÌNH ẢNH CHI TIẾT CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG DỰ ÁN LAVILA 2:

LAVILA 1 – TUẦN 1 – THÁNG 12/2017

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG LAVILA 1 TỪ NGÀY 1.12 – 7.12.2017

Giai đoạn 1 (192 căn)

Đường 30 m kết nối với đường Nguyễn Hữu Thọ: Đã hoàn thành đến lớp nhựa hạt thô, hệ thống thoát nước thải, nước mưa, chiếu sáng đã xong.

San lấp (gói 5): Đã hoàn thành

Cọc thử + cọc đại trà (gói 6): Đã hoàn thành

Hạ tầng kỹ thuật + đấu nối hạ tầng (gói 7): Đã hoàn thành đến lớp nhựa hạt thô đường số 3,4, đường B1, B2, B3, D hoàn thành đến cấp phối đá dăm loại 2, hệ thống thoát nước thải, nước mưa đã hoàn thành, đang triển khai thi công phần bó vỉa.

Kết cấu móng và thân 192 căn liên kế (gói 1): Đã hoàn thành ( công việc nắp bể nước ngầm sẽ tạm ngưng vì vướng giàn giáo và  sẽ thi công vào giai đoạn cuối phần hoàn thiện).

MEP và hoàn thiện 192 căn liên kế (gói 1): 

– Xây tường tầng 1: 97%

– Xây tường tầng 2: 97%

– Xây tường tầng 3: 97%.

– Tô tường ngoài nhà đạt 93%.

– Chống thấm sê nô 100%,  mái bằng 100%, lắp dựng khung mái 100%, lợp ngói 95%, sơn ngoài 35%, lắp lan can ban công 75%.

Softscape + sân vườn (gói 12): Đã triển khai việc trồng cây lớn vỉa hè vào tháng 8-2017

Giai đoạn 2 (26 căn biệt thự ven hồ)

Kết cấu, MEP và hoàn thiện 26 căn biệt thự ven hồ (gói 2): Hoàn thành kết cấu vào ngày 5-12-2017

Cửa nhôm kính 26 căn biệt thự ven hồ (gói 4b): Chuẩn bị thi công

 

HÌNH ẢNH CHI TIẾT CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG DỰ ÁN LAVILA 1:

LAVILA 1 – TUẦN 1 – THÁNG 11/2017

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG LAVILA 1 TỪ NGÀY 4.11 – 11.11.2017

Giai đoạn 1 (192 căn)

Đường 30 m kết nối với đường Nguyễn Hữu Thọ: Đã hoàn thành đến lớp nhựa hạt thô, hệ thống thoát nước thải, nước mưa, chiếu sáng đã xong.

San lấp: Đã hoàn thành

Cọc thử + cọc đại trà: Đã hoàn thành

Hạ tầng kỹ thuật + đấu nối hạ tầng: Đã hoàn thành đến lớp nhựa hạt thô đường số 3,4, đường B1, B2, B3, D hoàn thành đến cấp phối đá dăm loại 2, hệ thống thoát nước thải, nước mưa đã hoàn thành.

Kết cấu móng và thân 192 căn liên kế: Đã hoàn thành

MEP và hoàn thiện 192 căn liên kế: 

– Xây tường tầng 1: 97%

– Xây tường tầng 2: 97%

– Xây tường tầng 3: 97%.

– Tiến hành công tác tô tường ngoài đạt 35%, chống thấm sê nô 100%,  mái bằng 100%, lắp dựng khung mái 100%, lợp ngói 90%

Softscape + sân vườn: Đã triển khai việc trồng cây lớn vỉa hè vào tháng 8-2017

HÌNH ẢNH CHI TIẾT CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG DỰ ÁN LAVILA 1:

LAVILA 2 – TUẦN 1 – THÁNG 11/2017

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG LAVILA 2 TỪ NGÀY 4.11 – 11.11.2017

Giai đoạn 1 (183 căn)

Hạ tầng kỹ thuật + đấu nối hạ tầng

 • Đường VP1: đào xử lý đất yếu 100%, lớp đá mi 100%, lớp đá cấp phối loại 2 95%, hệ thống nước mưa đạt 95%, hệ thống nước thải đạt 95%.
 • Đường VP2: đào xử lý đất yếu 100%. hệ thống nước mưa đạt 100%, lớp đá mi 100%, lớp đá cấp phối loại 2 100% hệ thống nước thải đạt 100%.
 • Đường VP3: đào xử lý đất yếu 100%, hệ thống nước mưa đạt 100%, hệ thống nước thải đạt 100%, Lớp đá mi 100%. Lớp đá cấp phối loại 2 đạt 100%
 • Đường C: đào xử lý đất yếu đạt 100%, hệ thống nước mưa đạt 100%, hệ thống nước thải đạt 100%

Trọn gói phần thô, hoàn thiện, hàng rào và MEP 112 căn:

 • Triển khai thi công từ ngày 18-9-2017, hoàn thành thi công các bể ngầm 112 căn, đang tiến hành thi công sàn trệt đạt 40%, lầu 2 đạt 10%

Trọn gói phần thô, hoàn thiện, hàng rào và MEP 71 căn:

 • Triển khai thi công từ ngày 25-9-2017. Xong móng ngày 25-10-2017, bể tự hoại, nước ngầm 80%, đang thi công sàn trệt

HÌNH ẢNH CHI TIẾT CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG DỰ ÁN LAVILA 2:

 

 

LAVILA 2 – TUẦN 1 – THÁNG 10/2017

 • TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG LAVILA 2 TỪ NGÀY 29/9 – 6/10/2017

 

I/ Giai đoạn 1 (183 căn):

1. San lấp, cọc thử, cọc đại trà: Đã hoàn thành

2. Hạ tầng kỹ thuật + đấu nối hạ tầng:

– Đường VP1: đào xử lý đất yếu 100%, lớp đá mi 100%, lớp đá cấp phối loại 2 95%, hệ thống nước mưa đạt 95%, hệ thống nước thải đạt 95%.

– Đường VP2: đào xử lý đất yếu 100%. hệ thống nước mưa đạt 95%, lớp đá mi 100%, lớp đá cấp phối loại 2 95% hệ thống nước thải đạt 95%.

– Đường VP3: đào xử lý đất yếu 100%, hệ thống nước mưa đạt 95%, hệ thống nước thải đạt 95%, Lớp đá mi 100%. Lớp đá cấp phối loại 2 đạt 100%

– Đường C: đào xử lý đất yếu đạt 95%, hệ thống nước mưa đạt 95%, hệ thống nước thải đạt 95%

 • HÌNH ẢNH CHI TIẾT: 

Thi công đường VP1- gói hạ tầng – LAVILA 2: 9h ngày 6-10-2017

Thi công đường VP1- gói hạ tầng – LAVILA 2: 9h ngày 6-10-2017

Thi công đường VP1- gói hạ tầng – LAVILA 2: 9h ngày 6-10-2017

Thi công đường VP1- gói hạ tầng – LAVILA 2: 9h ngày 6-10-2017

Thi công đường VP1- gói hạ tầng – LAVILA 2: 9h ngày 6-10-2017

Thi công đường VP1- gói hạ tầng – LAVILA 2: 9h ngày 6-10-2017

 

LAVILA 2 – TUẦN 2 – THÁNG 9/2017

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG LAVILA 2 TỪ NGÀY 8.9 – 15.9.2017

(more…)

LAVILA 1 – TUẦN 2 – THÁNG 9/2017

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG LAVILA 1 TỪ NGÀY 8.9 – 15.9.2017

(more…)

LAVILA 1 – TUẦN 1 – THÁNG 9/2017

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG LAVILA 1 TỪ NGÀY 25.8 – 4.9.2017

(more…)

LAVILA 2 – TUẦN 1 – THÁNG 9/2017

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG LAVILA 2 TỪ NGÀY 25.8 – 4.9.2017

(more…)

LAVILA 2 – TUẦN 2 – THÁNG 8/2017

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG LAVILA 2 TỪ NGÀY 4.8 – 11.8.2017

(more…)

LAVILA 1 – TUẦN 2 – THÁNG 8/2017

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG LAVILA 1 TỪ NGÀY 4.8 – 11.8.2017

(more…)

LAVILA 2 – TUẦN 1 – THÁNG 7.2017

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG TỪ NGÀY 1.7 – 7.7.2017

(more…)

LAVILA – TUẦN 1 – THÁNG 6.2017

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG TỪ NGÀY 3.6 – 10.6.2017

(more…)

LAVILA – TUẦN 5 – THÁNG 5.2017

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG TỪ NGÀY 27.5 – 2.6.2017

(more…)

LAVILA – TUẦN 4 – THÁNG 5.2017

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG TỪ NGÀY 20.5 – 26.5.2017

(more…)

LAVILA – TUẦN 3 – THÁNG 5.2017

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG TỪ NGÀY 12.5 – 19.5

(more…)

LAVILA – TUẦN 2 – THÁNG 5.2017

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG TỪ NGÀY 5.5.2017 – 12.5.2017

(more…)

LAVILA – TUẦN 1 – THÁNG 5.2017

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG TỪ NGÀY 1.5 – 7.5.2017

(more…)

LAVILA – TUẦN 3 – THÁNG 4.2017

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG TỪ NGÀY 15.4 – 21.4.2017

(more…)

LAVILA – TUẦN 1 – THÁNG 4.2017

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG TỪ NGÀY 03.4 – 09.4.2017
(more…)

LAVILA – TUẦN 2 – THÁNG 3.2017

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG TỪ NGÀY 1.3 – 10.3.2017 (more…)

LAVILA – TUẦN 4 – THÁNG 2.2017

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG TỪ NGÀY 12.2 – 25.2.2017

(more…)

LAVILA – TUẦN 4 – THÁNG 1.2017

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG TỪ NGÀY 15.1 – 31.1.2017

(more…)

LAVILA – Tuần 3 – Tháng 12/2016

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG TỪ NGÀY 11.12.2016 – 18.12.2016

(more…)

LAVILA – Tuần 2 – 12/2016

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG TỪ NGÀY 5.12.2016 – 11.12.2016

(more…)

LAVILA – Tuần 1 – 12/2016

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG TỪ NGÀY 27.11.2016 – 4.12.2016

(more…)

LAVILA – Tuần 4 – 11/2016

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG DỰ ÁN TỪ NGÀY 20.11.2016 – 27.11.2016

(more…)

LAVILA – Tuần 3 – 11/2016

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG TỪ NGÀY 13.11.2016 – 20.11.2016

(more…)

LAVILA – Tuần 2 – 11/2016

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG DỰ ÁN TỪ NGÀY 6.11.2016 – 13.11.2016
(more…)

LAVILA – Tuần 1 – 11/2016

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG TỪ NGÀY 31.10.2016 – 6.11.2016

(more…)

LAVILA – THÁNG 10/2016

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG THÁNG 10/2016

(more…)

LAVILA – THÁNG 09/2016

CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ CÔNG TRƯỜNG LAVILA THÁNG 9/2016

(more…)

THÁNG 08/2016

NHỮNG HÌNH ẢNH ĐẦU TIÊN TỪ CÔNG TRƯỜNG LAVILA

(more…)