LAVILA 2 – TUẦN 1 – THÁNG 10/2017

  • TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG LAVILA 2 TỪ NGÀY 29/9 – 6/10/2017

 

I/ Giai đoạn 1 (183 căn):

1. San lấp, cọc thử, cọc đại trà: Đã hoàn thành

2. Hạ tầng kỹ thuật + đấu nối hạ tầng:

– Đường VP1: đào xử lý đất yếu 100%, lớp đá mi 100%, lớp đá cấp phối loại 2 95%, hệ thống nước mưa đạt 95%, hệ thống nước thải đạt 95%.

– Đường VP2: đào xử lý đất yếu 100%. hệ thống nước mưa đạt 95%, lớp đá mi 100%, lớp đá cấp phối loại 2 95% hệ thống nước thải đạt 95%.

– Đường VP3: đào xử lý đất yếu 100%, hệ thống nước mưa đạt 95%, hệ thống nước thải đạt 95%, Lớp đá mi 100%. Lớp đá cấp phối loại 2 đạt 100%

– Đường C: đào xử lý đất yếu đạt 95%, hệ thống nước mưa đạt 95%, hệ thống nước thải đạt 95%

  • HÌNH ẢNH CHI TIẾT: 

Thi công đường VP1- gói hạ tầng – LAVILA 2: 9h ngày 6-10-2017

Thi công đường VP1- gói hạ tầng – LAVILA 2: 9h ngày 6-10-2017

Thi công đường VP1- gói hạ tầng – LAVILA 2: 9h ngày 6-10-2017

Thi công đường VP1- gói hạ tầng – LAVILA 2: 9h ngày 6-10-2017

Thi công đường VP1- gói hạ tầng – LAVILA 2: 9h ngày 6-10-2017

Thi công đường VP1- gói hạ tầng – LAVILA 2: 9h ngày 6-10-2017

 

LAVILA 2 – TUẦN 2 – THÁNG 9/2017

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG LAVILA 2 TỪ NGÀY 8.9 – 15.9.2017

(more…)

LAVILA 1 – TUẦN 2 – THÁNG 9/2017

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG LAVILA 1 TỪ NGÀY 8.9 – 15.9.2017

(more…)

LAVILA 1 – TUẦN 1 – THÁNG 9/2017

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG LAVILA 1 TỪ NGÀY 25.8 – 4.9.2017

(more…)

LAVILA 2 – TUẦN 1 – THÁNG 9/2017

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG LAVILA 2 TỪ NGÀY 25.8 – 4.9.2017

(more…)

LAVILA 2 – TUẦN 2 – THÁNG 8/2017

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG LAVILA 2 TỪ NGÀY 4.8 – 11.8.2017

(more…)

LAVILA 1 – TUẦN 2 – THÁNG 8/2017

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG LAVILA 1 TỪ NGÀY 4.8 – 11.8.2017

(more…)

LAVILA 2 – TUẦN 1 – THÁNG 7.2017

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG TỪ NGÀY 1.7 – 7.7.2017

(more…)

LAVILA – TUẦN 1 – THÁNG 6.2017

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG TỪ NGÀY 3.6 – 10.6.2017

(more…)

LAVILA – TUẦN 5 – THÁNG 5.2017

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG TỪ NGÀY 27.5 – 2.6.2017

(more…)

LAVILA – TUẦN 4 – THÁNG 5.2017

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG TỪ NGÀY 20.5 – 26.5.2017

(more…)

LAVILA – TUẦN 3 – THÁNG 5.2017

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG TỪ NGÀY 12.5 – 19.5

(more…)

LAVILA – TUẦN 2 – THÁNG 5.2017

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG TỪ NGÀY 5.5.2017 – 12.5.2017

(more…)

LAVILA – TUẦN 1 – THÁNG 5.2017

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG TỪ NGÀY 1.5 – 7.5.2017

(more…)

LAVILA – TUẦN 3 – THÁNG 4.2017

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG TỪ NGÀY 15.4 – 21.4.2017

(more…)

LAVILA – TUẦN 1 – THÁNG 4.2017

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG TỪ NGÀY 03.4 – 09.4.2017
(more…)

LAVILA – TUẦN 2 – THÁNG 3.2017

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG TỪ NGÀY 1.3 – 10.3.2017 (more…)

LAVILA – TUẦN 4 – THÁNG 2.2017

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG TỪ NGÀY 12.2 – 25.2.2017

(more…)

LAVILA – TUẦN 4 – THÁNG 1.2017

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG TỪ NGÀY 15.1 – 31.1.2017

(more…)

LAVILA – Tuần 3 – Tháng 12/2016

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG TỪ NGÀY 11.12.2016 – 18.12.2016

(more…)

LAVILA – Tuần 2 – 12/2016

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG TỪ NGÀY 5.12.2016 – 11.12.2016

(more…)

LAVILA – Tuần 1 – 12/2016

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG TỪ NGÀY 27.11.2016 – 4.12.2016

(more…)

LAVILA – Tuần 4 – 11/2016

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG DỰ ÁN TỪ NGÀY 20.11.2016 – 27.11.2016

(more…)

LAVILA – Tuần 3 – 11/2016

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG TỪ NGÀY 13.11.2016 – 20.11.2016

(more…)

LAVILA – Tuần 2 – 11/2016

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG DỰ ÁN TỪ NGÀY 6.11.2016 – 13.11.2016
(more…)

LAVILA – Tuần 1 – 11/2016

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG TỪ NGÀY 31.10.2016 – 6.11.2016

(more…)

LAVILA – THÁNG 10/2016

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG THÁNG 10/2016

(more…)

LAVILA – THÁNG 09/2016

CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ CÔNG TRƯỜNG LAVILA THÁNG 9/2016

(more…)

THÁNG 08/2016

NHỮNG HÌNH ẢNH ĐẦU TIÊN TỪ CÔNG TRƯỜNG LAVILA

(more…)