LAVILA 2 – THÁNG 4/2019

Giai đoạn 1 (183 căn)

San lấp (gói 5) Đã hoàn thành
Cọc thử + cọc đại trà (gói 4) Đã hoàn thành
Hạ tầng kỹ thuật + đấu nối hạ tầng (gói 6)

 • Đường VP1:  hoàn thành thảm nhựa lớp 1 ngày 28-10-2018, thi công vỉa hè bê tông cào đạt 80%
 • Đường VP2: hoàn thành thảm nhựa lớp 1 ngày 28-10-201, thi công vỉa hè bê tông cào đạt 70%
 • Đường VP3: hoàn thành thảm nhựa lớp 1 ngày 7-12-2018, vỉa hè bê tông cào đạt 35%
 • Đường C: hoàn thành thảm nhựa lớp 1 vào ngày 5-4-2019
 • Đường số 1: hoàn thành thi công cấp phối đá mi, đang thi công cấp phối đá dăm

Trọn gói phần thô, hoàn thiện, hàng rào và MEP 112 căn (gói 1): Hoàn thành công tác hoàn thiện ngày 5-4-2019, đang tiến hành các công tác defect bàn giao.

Trọn gói phần thô, hoàn thiện, hàng rào và MEP 71 căn (gói 1): Triển khai thi công từ ngày 25-9-2017. Hoàn thành phần kết cấu ngày 29-4-2018. Hoàn thành hoàn thiện ngày 5-12-2018, đã bàn giao xong.

Cửa nhôm kính 112 căn (gói 3a): Hoàn thành 16-1-2019

Cửa nhôm kính 71 căn (gói 3a): Hoàn thành 16-1-2019

Softscape + sân vườn (gói 10): Hoàn thành thi công trồng cỏ sân nhà, trồng cây vỉa hè đường F

Cấp nước thủy cục và điện (gói 7): Thi công từ 6-6-2018 đạt 100% khối lượng

Hệ thống thông tin liên lạc (hợp tác đầu tư – gói 8): Đang tiến hàng thi công lắp ống đạt 95%

Giai đoạn 2 (77 căn)

Trọn gói phần thô, hoàn thiện, hàng rào và MEP 77 căn (gói 2): Triển khai thi công từ ngày 5-12-2017, ngày hết hạn hợp đồng 29-1-2019. Hoàn thành kết cấu ngày 12-7-2018, xây 100%, tô ngoài 100%, mái ngói 100%, công tác sơn nước 99% đóng trần 100%, lan can đạt 100%, sơn đá 99%, hàng rào sắt đạt 99%, mái đón đạt 99%, lát đá sân vườn đạt 90%

Cửa nhôm kính 77 căn gói 3b: Lắp khung đạt 100%  Lắp cánh đạt 65%

LAVILA 2 – THÁNG 3/2019

Giai đoạn 1 (183 căn)

San lấp (gói 5) Đã hoàn thành
Cọc thử + cọc đại trà (gói 4) Đã hoàn thành
Hạ tầng kỹ thuật + đấu nối hạ tầng (gói 6)

 • Đường VP1: đào xử lý đất yếu 100%, lớp đá mi 100%, lớp đá cấp phối loại 2: 100%, lớp đá cấp phối loại 1: 100% hệ thống nước mưa đạt 100%, hệ thống nước thải đạt 100%. Bó vỉa 100%, thảm nhựa lớp 1 ngày 28-10-2018
 • Đường VP2: đào xử lý đất yếu 100%. hệ thống nước mưa đạt 100%, lớp đá mi 100%, lớp đá cấp phối loại 2: 100%, lớp đá cấp phối loại 1 100% hệ thống nước thải đạt 100%. Bó vỉa 100%%, thảm nhựa lớp 1 ngày 28-10-2018
 • Đường VP3: đào xử lý đất yếu 100%, hệ thống nước mưa đạt 100%, hệ thống nước thải đạt 100%, Lớp đá mi 100%. Lớp đá cấp phối loại 2 đạt 100%, lớp đá cấp phối loại 1 95%, đang thi công bó vỉa 100%
 • Đường C: đào xử lý đất yếu đạt 100%, hệ thống nước mưa đạt 100%, hệ thống nước thải đạt 100%, lớp đá mi đạt 100%, Lớp đá cấp phối loại 2 đạt 100%, Mở rộng 1 m đường về phía hồ
 • Đường số 1: lu lèn nền hạ

Trọn gói phần thô, hoàn thiện, hàng rào và MEP 112 căn (gói 1): Hoàn thành công tác hoàn thiện ngày 14-12-2018, đang tiến hành các công tác defect bàn giao.

Trọn gói phần thô, hoàn thiện, hàng rào và MEP 71 căn (gói 1): Triển khai thi công từ ngày 25-9-2017. Hoàn thành phần kết cấu ngày 29-4-2018. Hoàn thành hoàn thiện ngày 5-12-2018, đang tiến hành công tác defect bàn giao

Cửa nhôm kính 112 căn (gói 3a): Đạt 100% khối lượng lắp khung, lắp cánh cửa đạt 100%. Đang tiến hành bắn silicon khung cửa, vệ sinh cửa

Cửa nhôm kính 71 căn (gói 3a): Đạt 100% khối lượng lắp khung, lắp cánh cửa đạt 100%. Đang tiến hành bắn silicon khung cửa, vệ sinh cửa

Softscape + sân vườn (gói 10): Chưa thi công

Cấp nước thủy cục và điện (gói 7): Thi công từ 6-6-2018 đạt 100% khối lượng

Hệ thống thông tin liên lạc (hợp tác đầu tư – gói 8): Đang tiến hàng thi công lắp ống đạt 80%

Giai đoạn 2 (77 căn)

Trọn gói phần thô, hoàn thiện, hàng rào và MEP 77 căn (gói 2): Triển khai thi công từ ngày 5-12-2017, ngày hết hạn hợp đồng 12-1-2019. Hoàn thành kết cấu ngày 12-7-2018, xây 97%, tô ngoài 100%, mái ngói 100%, đang tiến hành công tác sơn nước 90%, đóng trần 100%, hàng rào sắt 60%, mái đón 50%, lát đá sân vườn 70%

Cửa nhôm kính 77 căn gói 3b: Lắp khung đạt 97%

LAVILA 1 – THÁNG 3/2019

Giai đoạn 1 (192 căn)

Đường 30m kết nối với đường Nguyễn Hữu Thọ đã hoàn thành

San lấp (gói 5) Đã hoàn thành

Cọc thử + cọc đại trà (gói 4) Đã hoàn thành

Hạ tầng kỹ thuật + đấu nối hạ tầng (gói 7)

Kết cấu móng và thân 192 căn liên kế (gói 1): đã hoàn thành

MEP và hoàn thiện 192 căn liên kế (gói 1): Đã bàn giao được 176/192 căn cho khách hàng

Cửa nhôm kính 192 căn (gói 4a): Đã hoàn thành

Trạm xử lý nước thải: Đã hoàn thành xong BTCT bể đến phần nắp bể, hoàn thiệt đạt 60%

Softscape + sân vườn (gói 12): Đã hoàn thành

Cấp nước thủy cục và điện (gói 9): lắp 150/192 đồng hồ và đang tiếp tục hoàn thành

Hệ thống thông tin liên lạc (hợp tác đầu tư – gói 15): hoàn thành việc đặt ống ngầm

Giai đoạn 2 (căn biệt thự ven hồ)

Kết cấu, MEP và hoàn thiện  căn biệt thự ven hồ (gói 2): Bàn giao cho khách 15/26 căn

Cửa nhôm kính  căn biệt thự ven hồ (gói 4b): Hoàn thành

Giai đoạn 3 (20 căn biệt thự ven sông)

Cọc đại trà: Hoàn thành

Kè hồ cầu đi bộ (gói 8): Hoàn thành ngày 20-3-2018

Công viên trung tâm 4,3ha

Hardscape, các tiện ích công trình công viên 4,3ha (gói 10) thời gian thi công từ ngày 5-6-2018 đến ngày 28-10-2018: Đang lắp đặt đồ chơi cho sân chơi trẻ em

Hồ bơi (gói 11): Hoàn thành kết cấu hồ bơi ngày 6-8-2018, hoàn thành công tác xây dựng hồ bơi

Cây xanh đường, công viên + sân vườn: Hoàn thành

Công viên bờ sông 1ha

Phân đoạn 1: hoàn thành.  Phân đoạn 2: cừ ván đạt 100% – cọc D500 đạt 100%, đang thi công BTCT sàn kè. Phân đoạn 3: Cừ SW 500 đạt 80%. Phân đoạn 4: hoàn thành. Phân đoạn 5: hoàn thành. Phân đoạn 6: đang thi công BTCT sàn kè.

LAVILA 2 – THÁNG 1/2019

Giai đoạn 1 (183 căn)

San lấp (gói 5) Đã hoàn thành
Cọc thử + cọc đại trà (gói 4) Đã hoàn thành
Hạ tầng kỹ thuật + đấu nối hạ tầng (gói 6)

 • Đường VP1: đào xử lý đất yếu 100%, lớp đá mi 100%, lớp đá cấp phối loại 2: 100%, lớp đá cấp phối loại 1: 100% hệ thống nước mưa đạt 100%, hệ thống nước thải đạt 100%. Bó vỉa 100%, thảm nhựa lớp 1 ngày 28-10-2018
 • Đường VP2: đào xử lý đất yếu 100%. hệ thống nước mưa đạt 100%, lớp đá mi 100%, lớp đá cấp phối loại 2: 100%, lớp đá cấp phối loại 1 100% hệ thống nước thải đạt 100%. Bó vỉa 100%%, thảm nhựa lớp 1 ngày 28-10-2018
 • Đường VP3: đào xử lý đất yếu 100%, hệ thống nước mưa đạt 100%, hệ thống nước thải đạt 100%, Lớp đá mi 100%. Lớp đá cấp phối loại 2 đạt 100%, lớp đá cấp phối loại 1 95%, đang thi công bó vỉa 100%
 • Đường C: đào xử lý đất yếu đạt 100%, hệ thống nước mưa đạt 100%, hệ thống nước thải đạt 100%, lớp đá mi đạt 100%, Lớp đá cấp phối loại 2 đạt 100%, Mở rộng 1 m đường về phía hồ

Trọn gói phần thô, hoàn thiện, hàng rào và MEP 112 căn (gói 1): Hoàn thành công tác hoàn thiện ngày 14-12-2018, đang tiến hành các công tác defect.

Trọn gói phần thô, hoàn thiện, hàng rào và MEP 71 căn (gói 1): Triển khai thi công từ ngày 25-9-2017. Hoàn thành phần kết cấu ngày 29-4-2018. Hoàn thành hoàn thiện ngày 5-12-2018, đang tiến hành công tác defect bàn giao

Cửa nhôm kính 112 căn (gói 3a): Đạt 100% khối lượng lắp khung, lắp cánh cửa đạt 100%. Đang tiến hành bắn silicon khung cửa, vệ sinh cửa

Cửa nhôm kính 71 căn (gói 3a): Đạt 100% khối lượng lắp khung, lắp cánh cửa đạt 100%. Đang tiến hành bắn silicon khung cửa, vệ sinh cửa

Softscape + sân vườn (gói 10): Chưa thi công

Cấp nước thủy cục và điện (gói 7): Thi công từ 6-6-2018 đạt 100% khối lượng

Hệ thống thông tin liên lạc (hợp tác đầu tư – gói 8): Đang tiến hàng thi công lắp ống đạt 70%

Giai đoạn 2 (77 căn)

Trọn gói phần thô, hoàn thiện, hàng rào và MEP 77 căn (gói 2): Triển khai thi công từ ngày 5-12-2017, ngày hết hạn hợp đồng 12-1-2019. Hoàn thành kết cấu ngày 12-7-2018, xây 97%, tô ngoài 95%, mái ngói 98%, đang tiến hành công tác sơn nước, đóng trần

Cửa nhôm kính 77 căn gói 3b: Nhận bàn giao khung cửa từ nhà thầu chính.

LAVILA 1 – THÁNG 1/2019

Giai đoạn 1 (192 căn)

San lấp (gói 5) Đã hoàn thành

Cọc thử + cọc đại trà (gói 4) Đã hoàn thành

Hạ tầng kỹ thuật + đấu nối hạ tầng (gói 6)

Kết cấu móng và thân 192 căn liên kế (gói 1): đã hoàn thành

MEP và hoàn thiện 192 căn liên kế (gói 1): Đã bàn giao được 176/192 căn cho khách hàng

Cửa nhôm kính 192 căn (gói 4a): Đã hoàn thành

Trạm xử lý nước thải: Đã hoàn thành xong BTCT bể đến phần nắp bể

Softscape + sân vườn (gói 12): Đã hoàn thành

Giai đoạn 2 (căn biệt thự ven hồ)

Kết cấu, MEP và hoàn thiện  căn biệt thự ven hồ (gói 2): Bàn giao cho khách 9/26 căn

Cửa nhôm kính  căn biệt thự ven hồ (gói 4b): Hoàn thành

Giai đoạn 3 (20 căn biệt thự ven sông)

Cọc đại trà: Bắt đầu thi công cọc thử từ ngày 25-10-2018, hoàn thành ép thăm dò ngày 2-11-2018, Hoàn thành thử tĩnh cọc, bắt đầu thi công cọc đại trà ngày 6-12-2018 lũy kế đạt 160/783 cọc

Kè hồ cầu đi bộ (gói 8): Hoàn thành ngày 20-3-2018

Công viên trung tâm 4,3ha

Hardscape, các tiện ích công trình công viên 4,3ha (gói 10) thời gian thi công từ ngày 5-6-2018 đến ngày 28-10-2018: Đang tiến hành nghiệm thu và sửa chữa các defect

Hồ bơi (gói 11): Hoàn thành kết cấu hồ bơi ngày 6-8-2018, hoàn thành công tác xây dựng hồ bơi

Cây xanh đường, công viên + sân vườn: Đạt 80%

Công viên bờ sông 1ha

Kè sông, đập tràn, kênh dẫn (gói 8) Thời gian thi công từ 6-6-2018 đến 24-1-2019:

Phân đoạn 1: hoàn thành.  Phân đoạn 2: cừ ván đạt 100% – cọc D500 đạt 100%, đang thi công BTCT sàn kè. Phân đoạn 3: Cừ SW 500 đạt 80%. Phân đoạn 4: hoàn thành. Phân đoạn 5: hoàn thành. Phân đoạn 6: đang thi công BTCT sàn kè.

LAVILA 2 – THÁNG 12/2018

Giai đoạn 1 (183 căn)

San lấp (gói 5) Đã hoàn thành
Cọc thử + cọc đại trà (gói 4) Đã hoàn thành
Hạ tầng kỹ thuật + đấu nối hạ tầng (gói 6)

 • Đường VP1: đào xử lý đất yếu 100%, lớp đá mi 100%, lớp đá cấp phối loại 2: 100%, lớp đá cấp phối loại 1: 100% hệ thống nước mưa đạt 100%, hệ thống nước thải đạt 100%. Bó vỉa 100%, thảm nhựa lớp 1 ngày 28-10-2018
 • Đường VP2: đào xử lý đất yếu 100%. hệ thống nước mưa đạt 100%, lớp đá mi 100%, lớp đá cấp phối loại 2: 100%, lớp đá cấp phối loại 1 100% hệ thống nước thải đạt 100%. Bó vỉa 100%%, thảm nhựa lớp 1 ngày 28-10-2018
 • Đường VP3: đào xử lý đất yếu 100%, hệ thống nước mưa đạt 100%, hệ thống nước thải đạt 100%, Lớp đá mi 100%. Lớp đá cấp phối loại 2 đạt 100%, lớp đá cấp phối loại 1 95%, đang thi công bó vỉa 100%
 • Đường C: đào xử lý đất yếu đạt 100%, hệ thống nước mưa đạt 100%, hệ thống nước thải đạt 100%, lớp đá mi đạt 100%, Lớp đá cấp phối loại 2 đạt 100%, Mở rộng 1 m đường về phía hồ

Trọn gói phần thô, hoàn thiện, hàng rào và MEP 112 căn (gói 1): Hoàn thành công tác hoàn thiện ngày 14-12-2018, đang tiến hành các công tác defect.

Trọn gói phần thô, hoàn thiện, hàng rào và MEP 71 căn (gói 1): Triển khai thi công từ ngày 25-9-2017. Hoàn thành phần kết cấu ngày 29-4-2018. Hoàn thành hoàn thiện ngày 5-12-2018, đang tiến hành công tác defect bàn giao

Cửa nhôm kính 112 căn (gói 3a): Đạt 100% khối lượng lắp khung, lắp cánh cửa đạt 100%. Đang tiến hành bắn silicon khung cửa, vệ sinh cửa

Cửa nhôm kính 71 căn (gói 3a): Đạt 100% khối lượng lắp khung, lắp cánh cửa đạt 100%. Đang tiến hành bắn silicon khung cửa, vệ sinh cửa

Softscape + sân vườn (gói 10): Chưa thi công

Cấp nước thủy cục và điện (gói 7): Thi công từ 6-6-2018 đạt 100% khối lượng

Hệ thống thông tin liên lạc (hợp tác đầu tư – gói 8): Đang tiến hàng thi công lắp ống đạt 70%

Giai đoạn 2 (77 căn)

Trọn gói phần thô, hoàn thiện, hàng rào và MEP 77 căn (gói 2): Triển khai thi công từ ngày 5-12-2017, ngày hết hạn hợp đồng 12-1-2019. Hoàn thành kết cấu ngày 12-7-2018, xây 97%, tô ngoài 95%, mái ngói 98%, đang tiến hành công tác sơn nước, đóng trần

Cửa nhôm kính 77 căn gói 3b: Nhận bàn giao khung cửa từ nhà thầu chính.

LAVILA 1 – THÁNG 12/2018

Giai đoạn 1 (192 căn)

San lấp (gói 5) Đã hoàn thành

Cọc thử + cọc đại trà (gói 4) Đã hoàn thành

Hạ tầng kỹ thuật + đấu nối hạ tầng (gói 6)

Kết cấu móng và thân 192 căn liên kế (gói 1): đã hoàn thành

MEP và hoàn thiện 192 căn liên kế (gói 1): Đã bàn giao được 176/192 căn cho khách hàng

Cửa nhôm kính 192 căn (gói 4a): Đã hoàn thành

Trạm xử lý nước thải: Đã hoàn thành xong BTCT bể đến phần nắp bể

Softscape + sân vườn (gói 12): Đã hoàn thành

Giai đoạn 2 (căn biệt thự ven hồ)

Kết cấu, MEP và hoàn thiện  căn biệt thự ven hồ (gói 2): Bàn giao cho khách 9/26 căn

Cửa nhôm kính  căn biệt thự ven hồ (gói 4b): Hoàn thành

Giai đoạn 3 (20 căn biệt thự ven sông)

Cọc đại trà: Bắt đầu thi công cọc thử từ ngày 25-10-2018, hoàn thành ép thăm dò ngày 2-11-2018, Hoàn thành thử tĩnh cọc, bắt đầu thi công cọc đại trà ngày 6-12-2018 lũy kế đạt 160/783 cọc

Kè hồ cầu đi bộ (gói 8): Hoàn thành ngày 20-3-2018

Công viên trung tâm 4,3ha

Hardscape, các tiện ích công trình công viên 4,3ha (gói 10) thời gian thi công từ ngày 5-6-2018 đến ngày 28-10-2018: Đang tiến hành nghiệm thu và sửa chữa các defect

Hồ bơi (gói 11): Hoàn thành kết cấu hồ bơi ngày 6-8-2018, hoàn thành công tác xây dựng hồ bơi

Cây xanh đường, công viên + sân vườn: Đạt 80%

Công viên bờ sông 1ha

Kè sông, đập tràn, kênh dẫn (gói 8) Thời gian thi công từ 6-6-2018 đến 24-1-2019:

Phân đoạn 1: hoàn thành.  Phân đoạn 2: cừ ván đạt 100% – cọc D500 đạt 100%, đang thi công BTCT sàn kè. Phân đoạn 3: Cừ SW 500 đạt 80%. Phân đoạn 4: hoàn thành. Phân đoạn 5: hoàn thành. Phân đoạn 6: đang thi công BTCT sàn kè.

LAVILA 2 – THÁNG 11/2018

Giai đoạn 1 (183 căn)

San lấp (gói 5) Đã hoàn thành
Cọc thử + cọc đại trà (gói 4) Đã hoàn thành
Hạ tầng kỹ thuật + đấu nối hạ tầng (gói 6)

 • Đường VP1: đào xử lý đất yếu 100%, lớp đá mi 100%, lớp đá cấp phối loại 2: 100%, lớp đá cấp phối loại 1: 100% hệ thống nước mưa đạt 100%, hệ thống nước thải đạt 100%. Bó vỉa 100%, thảm nhựa lớp 1 ngày 28-10-2018
 • Đường VP2: đào xử lý đất yếu 100%. hệ thống nước mưa đạt 100%, lớp đá mi 100%, lớp đá cấp phối loại 2: 100%, lớp đá cấp phối loại 1 100% hệ thống nước thải đạt 100%. Bó vỉa 100%%, thảm nhựa lớp 1 ngày 28-10-2018
 • Đường VP3: đào xử lý đất yếu 100%, hệ thống nước mưa đạt 100%, hệ thống nước thải đạt 100%, Lớp đá mi 100%. Lớp đá cấp phối loại 2 đạt 100%, lớp đá cấp phối loại 1 95%, đang thi công bó vỉa 100%
 • Đường C: đào xử lý đất yếu đạt 100%, hệ thống nước mưa đạt 100%, hệ thống nước thải đạt 100%, lớp đá mi đạt 100%, Lớp đá cấp phối loại 2 đạt 100%, Mở rộng 1 m đường về phía hồ

Trọn gói phần thô, hoàn thiện, hàng rào và MEP 112 căn (gói 1): Triển khai thi công từ ngày 18-9-2017, hoàn thành thi công kết cấu, xây tường đạt 100%, tô ngoài đạt 100%, Lợp mái đạt 100%. Sơn nước 90%, sơn đá 98%, lan can đạt 100%, lát gạch tầng 2,3 đạt 100%, đang lắp mái che sân, lát đá sân trước và lát gạch sân sau

Trọn gói phần thô, hoàn thiện, hàng rào và MEP 8 căn: Triển khai thi công từ ngày 23-4-2018 ngày hết hợp đồng 26-11-2018. Hoàn thành kết cấu ngày 21-7-2018, công tác xây đạt 98%, tô đạt 95%, đang tiến hành công tác sơn.

Trọn gói phần thô, hoàn thiện, hàng rào và MEP 71 căn (gói 1): Triển khai thi công từ ngày 25-9-2017, ngày hết hạn hợp đồng 20-9-2018. Hoàn thành phần kết cấu ngày 29-4-2018. Sơn nước 98%, lan can đạt 100%, lát gạch ban công đạt 100%, sơn gai 100%, đang lắp mái che sân, lát đá sân trước

Cửa nhôm kính 112 căn (gói 3a): Đang thi công nhà A, B, C, D, E đạt 100% lắp khung cửa, tiến hành lắp cánh nhà A, B, C, D, E đạt 80%

Cửa nhôm kính 71 căn (gói 3a): Đạt 98% khối lượng lắp khung, đang tiến hành lắp cánh cửa đạt 35%.

Softscape + sân vườn (gói 10): Chưa thi công

Cấp nước thủy cục và điện (gói 7): Thi công từ 6-6-2018 đạt 100% khối lượng

Hệ thống thông tin liên lạc (hợp tác đầu tư – gói 8): Đang tiến hàng thi công lắp ống đạt 60%

Giai đoạn 2 (77 căn)

Triển khai thi công từ ngày 5-12-2017, ngày hết hạn hợp đồng 12-1-2019. Hoàn thành kết cấu ngày 12-7-2018, xây 97%, tô ngoài 90%, mái ngói 98%

Cửa nhôm kính 77 căn gói 3b: Nhận bàn giao khung cửa từ nhà thầu chính.

LAVILA 1 – THÁNG 11/2018

Giai đoạn 1 (192 căn)

 • Đường 30 m kết nối với đường Nguyễn Hữu Thọ: Đang thi công vỉa hè đoạn LAVILA 1 đạt 100% khối lượng
 • San lấp (gói 5): Đã hoàn thành
 • Cọc thử + cọc đại trà (gói 6): Đã hoàn thành
 • Hạ tầng kỹ thuật + đấu nối hạ tầng (gói 7): Đang thi công vỉa hè đường B1, B2, C, 3 đạt 100% khối lượng
 • Kết cấu móng và thân 192 căn liên kế (gói 1): Đã hoàn thành
 • MEP và hoàn thiện 192 căn liên kế (gói 1): Đã bàn giao được 168/192 căn cho khách hàng
 • Cửa nhôm kính 192 căn (gói 4a): Đã hoàn thành
 • Trạm xử lý nước thải: Ép 100% số cọc BTCT, thi công xong công tác đào đất, hoàn thành công tác BTCT đáy bể, hoàn thành 90% thành bể.
 • Softscape + sân vườn (gói 12): Đang trồng cây tiểu công viên, vỉa hè. Đạt 85% khối lượng
 • Cấp nước thủy cục và điện (gói 9): Tiếp tục lắp đồng hồ nước, đã lắp 160/192 đồng hồ điện
 • Hệ thống thông tin liên lạc (hợp tác đầu tư – gói 15): Hoàn thành việc đặt ống ngầm

Giai đoạn 2 (căn biệt thự ven hồ)

 • Kết cấu, MEP và hoàn thiện căn biệt thự ven hồ (gói 2): Bàn giao cho khách hàng 8/26 căn
 • Cửa nhôm kính căn biệt thự ven hồ (gói 4b): Hoàn thành

Giai đoạn 3 (20 căn biệt thự ven sông)

 • Cọc đại trà: Bắt đầu thi công cọc thử từ ngày 25-10-2018, hoàn thành ép thăm dò ngày 2-11-2018, đang tiến hành thử tĩnh

Công viên trung tâm 4,3ha

 • Kè hồ cầu đi bộ (gói 8): Hoàn thành ngày 20-3-2018
 • Hardscape, các tiện ích công trình công viên 4,3ha (gói 10) thời gian thi công từ ngày 5-6-2018 đến ngày 28-10-2018: Nhà thầu đang triển khai thi công, hoàn thành 100% xây tô chòi nghỉ, hoàn thành 100% đường đi bộ bê tông cào, đường đi bộ phía Vĩnh An 100%, lan can cầu, lát gạch cầu 100%, lan can bờ hồ 85%, đang tiến hành khu sàn khu vực hồ bơi
 • Hồ bơi (gói 11): Hoàn thành kết cấu hồ bơi ngày 6-8-2018 công tác lát gạch đạt 98%, đang tiến hành lắp thiết bị hồ bơi. Đang tiến hành hoàn thiện sàn khu vực xung quanh hồ bơi
 • Cây xanh đường, công viên + sân vườn: Đang thi công đạt 75% khối lượng

Công viên bờ sông 1ha

 • Kè sông, đập tràn, kênh dẫn (gói 8) Thời gian thi công từ 6-6-2018 đến 24-1-2019: Phân đoạn 1: cừ ván hoàn thành 100% – cọc D500 đạt 100%, lắp đặt cốp pha sàn đạt 100%, cốt thép đạt 100%, hoàn thành bê tông sàn, đang thi công BTCT dầm. Pđ 2: cừ ván đạt 100% – cọc D500 đạt 100%. Phân đoạn 4: cừ ván đạt 100% – cọc D500 đạt 100%, lắp đặt cốp pha sàn đạt 100%, cốt thép đạt 70%, hoàn thành bê tông sàn 70%, đang thi công BTCT dầm. Phân đoạn 5: cừ ván đạt 100%- cọc D500 đạt 100%, lắp đặt cốp pha sàn đạt 100%, cốt thép đạt 70%. Phân đoạn 6: cừ ván đạt 100%- Cọc D500 đạt 24/24 tim
 • Kè chuyểna tiếp: cừ ván đạt 100%, cọc D500 đạt 25/25 tim. Kênh dẫn: đạt 60% khối lượng đào, 40% thảm đá

LAVILA 1 – THÁNG 10/2018

Giai đoạn 1 (192 căn)

 • Đường 30 m kết nối với đường Nguyễn Hữu Thọ: Đang thi công vỉa hè đoạn LAVILA 1 đạt 100% khối lượng
 • San lấp (gói 5): Đã hoàn thành
 • Cọc thử + cọc đại trà (gói 6): Đã hoàn thành
 • Hạ tầng kỹ thuật + đấu nối hạ tầng (gói 7): Đang thi công vỉa hè đường B1, B2, C, 3 đạt 100% khối lượng
 • Kết cấu móng và thân 192 căn liên kế (gói 1): Đã hoàn thành
 • MEP và hoàn thiện 192 căn liên kế (gói 1): Đã bàn giao được 168/192 căn cho khách hàng
 • Cửa nhôm kính 192 căn (gói 4a): Đã hoàn thành
 • Trạm xử lý nước thải: Ép 100% số cọc BTCT, thi công xong công tác đào đất, hoàn thành công tác BTCT đáy bể, hoàn thành 90% thành bể.
 • Softscape + sân vườn (gói 12): Đang trồng cây tiểu công viên, vỉa hè. Đạt 85% khối lượng
 • Cấp nước thủy cục và điện (gói 9): Tiếp tục lắp đồng hồ nước, đã lắp 160/192 đồng hồ điện
 • Hệ thống thông tin liên lạc (hợp tác đầu tư – gói 15): Hoàn thành việc đặt ống ngầm

Giai đoạn 2 (căn biệt thự ven hồ)

 • Kết cấu, MEP và hoàn thiện căn biệt thự ven hồ (gói 2): Bàn giao cho khách hàng 8/26 căn
 • Cửa nhôm kính căn biệt thự ven hồ (gói 4b): Hoàn thành

Giai đoạn 3 (20 căn biệt thự ven sông)

 • Cọc đại trà: Bắt đầu thi công cọc thử từ ngày 25-10-2018, hoàn thành ép thăm dò ngày 2-11-2018, đang tiến hành thử tĩnh

Công viên trung tâm 4,3ha

 • Kè hồ cầu đi bộ (gói 8): Hoàn thành ngày 20-3-2018
 • Hardscape, các tiện ích công trình công viên 4,3ha (gói 10) thời gian thi công từ ngày 5-6-2018 đến ngày 28-10-2018: Nhà thầu đang triển khai thi công, hoàn thành 100% xây tô chòi nghỉ, hoàn thành 100% đường đi bộ bê tông cào, đường đi bộ phía Vĩnh An 100%, lan can cầu, lát gạch cầu 100%, lan can bờ hồ 85%, đang tiến hành khu sàn khu vực hồ bơi
 • Hồ bơi (gói 11): Hoàn thành kết cấu hồ bơi ngày 6-8-2018 công tác lát gạch đạt 98%, đang tiến hành lắp thiết bị hồ bơi. Đang tiến hành hoàn thiện sàn khu vực xung quanh hồ bơi
 • Cây xanh đường, công viên + sân vườn: Đang thi công đạt 75% khối lượng

Công viên bờ sông 1ha

 • Kè sông, đập tràn, kênh dẫn (gói 8) Thời gian thi công từ 6-6-2018 đến 24-1-2019: Phân đoạn 1: cừ ván hoàn thành 100% – cọc D500 đạt 100%, lắp đặt cốp pha sàn đạt 100%, cốt thép đạt 100%, hoàn thành bê tông sàn, đang thi công BTCT dầm. Pđ 2: cừ ván đạt 100% – cọc D500 đạt 100%. Phân đoạn 4: cừ ván đạt 100% – cọc D500 đạt 100%, lắp đặt cốp pha sàn đạt 100%, cốt thép đạt 70%, hoàn thành bê tông sàn 70%, đang thi công BTCT dầm. Phân đoạn 5: cừ ván đạt 100%- cọc D500 đạt 100%, lắp đặt cốp pha sàn đạt 100%, cốt thép đạt 70%. Phân đoạn 6: cừ ván đạt 100%- Cọc D500 đạt 24/24 tim
 • Kè chuyểna tiếp: cừ ván đạt 100%, cọc D500 đạt 25/25 tim. Kênh dẫn: đạt 60% khối lượng đào, 40% thảm đá.

 

LAVILA 2 – THÁNG 10/2018

Giai đoạn 1 (183 căn)

San lấp (gói 5) Đã hoàn thành
Cọc thử + cọc đại trà (gói 4) Đã hoàn thành
Hạ tầng kỹ thuật + đấu nối hạ tầng (gói 6)

 • Đường VP1: đào xử lý đất yếu 100%, lớp đá mi 100%, lớp đá cấp phối loại 2: 100%, lớp đá cấp phối loại 1: 100% hệ thống nước mưa đạt 100%, hệ thống nước thải đạt 100%. Bó vỉa 100%, thảm nhựa lớp 1 ngày 28-10-2018
 • Đường VP2: đào xử lý đất yếu 100%. hệ thống nước mưa đạt 100%, lớp đá mi 100%, lớp đá cấp phối loại 2: 100%, lớp đá cấp phối loại 1 100% hệ thống nước thải đạt 100%. Bó vỉa 100%%, thảm nhựa lớp 1 ngày 28-10-2018
 • Đường VP3: đào xử lý đất yếu 100%, hệ thống nước mưa đạt 100%, hệ thống nước thải đạt 100%, Lớp đá mi 100%. Lớp đá cấp phối loại 2 đạt 100%, lớp đá cấp phối loại 1 95%, đang thi công bó vỉa 100%
 • Đường C: đào xử lý đất yếu đạt 100%, hệ thống nước mưa đạt 100%, hệ thống nước thải đạt 100%, lớp đá mi đạt 100%, Lớp đá cấp phối loại 2 đạt 100%, Mở rộng 1 m đường về phía hồ

Trọn gói phần thô, hoàn thiện, hàng rào và MEP 112 căn (gói 1): Triển khai thi công từ ngày 18-9-2017, hoàn thành thi công kết cấu, xây tường đạt 100%, tô ngoài đạt 100%, Lợp mái đạt 100%. Sơn nước 90%, sơn đá 98%, lan can đạt 100%, lát gạch tầng 2,3 đạt 100%, đang lắp mái che sân, lát đá sân trước và lát gạch sân sau

Trọn gói phần thô, hoàn thiện, hàng rào và MEP 8 căn: Triển khai thi công từ ngày 23-4-2018 ngày hết hợp đồng 26-11-2018. Hoàn thành kết cấu ngày 21-7-2018, công tác xây đạt 98%, tô đạt 95%, đang tiến hành công tác sơn.

Trọn gói phần thô, hoàn thiện, hàng rào và MEP 71 căn (gói 1): Triển khai thi công từ ngày 25-9-2017, ngày hết hạn hợp đồng 20-9-2018. Hoàn thành phần kết cấu ngày 29-4-2018. Sơn nước 98%, lan can đạt 100%, lát gạch ban công đạt 100%, sơn gai 100%, đang lắp mái che sân, lát đá sân trước

Cửa nhôm kính 112 căn (gói 3a): Đang thi công nhà A, B, C, D, E đạt 100% lắp khung cửa, tiến hành lắp cánh nhà A, B, C, D, E đạt 80%

Cửa nhôm kính 71 căn (gói 3a): Đạt 98% khối lượng lắp khung, đang tiến hành lắp cánh cửa đạt 35%.

Softscape + sân vườn (gói 10): Chưa thi công

Cấp nước thủy cục và điện (gói 7): Thi công từ 6-6-2018 đạt 100% khối lượng

Hệ thống thông tin liên lạc (hợp tác đầu tư – gói 8): Đang tiến hàng thi công lắp ống đạt 60%

Giai đoạn 2 (77 căn)

Triển khai thi công từ ngày 5-12-2017, ngày hết hạn hợp đồng 12-1-2019. Hoàn thành kết cấu ngày 12-7-2018, xây 97%, tô ngoài 90%, mái ngói 98%

Cửa nhôm kính 77 căn gói 3b: Nhận bàn giao khung cửa từ nhà thầu chính.

 

 

 

LAVILA 2 – THÁNG 9/2018

Giai đoạn 1 (183 căn)

 • San lấp (gói 5) Đã hoàn thành
 • Cọc thử + cọc đại trà (gói 4) Đã hoàn thành
  Hạ tầng kỹ thuật + đấu nối hạ tầng (gói 6)

– Đường VP1: đào xử lý đất yếu 100%, lớp đá mi 100%, lớp đá cấp phối loại 2: 100%, lớp đá cấp phối loại 1 80% hệ thống nước mưa đạt 95%, hệ thống nước thải đạt 95%. Bó vỉa 90%
– Đường VP2: đào xử lý đất yếu 100%. hệ thống nước mưa đạt 100%, lớp đá mi 100%, lớp đá cấp phối loại 2: 100%, lớp đá cấp phối loại 1 90% hệ thống nước thải đạt 100%. Bó vỉa 90%
– Đường VP3: đào xử lý đất yếu 100%, hệ thống nước mưa đạt 100%, hệ thống nước thải đạt 100%, Lớp đá mi 100%. Lớp đá cấp phối loại 2 đạt 100%
– Đường C: đào xử lý đất yếu đạt 100%, hệ thống nước mưa đạt 100%, hệ thống nước thải đạt 100%, lớp đá mi đạt 100%, Lớp đá cấp phối loại 2 đạt 100%

 • Trọn gói phần thô, hoàn thiện, hàng rào và MEP 112 căn (gói 1)

Triển khai thi công từ ngày 18-9-2017, hoàn thành thi công kết cấu, xây tường đạt 100%, tô ngoài đạt 100%, Lợp mái đạt 100%. Sơn nước 90%, lan can đạt 100%, lát gạch tầng 2,3 đạt 100%

 • Trọn gói phần thô, hoàn thiện, hàng rào và MEP 8 căn

Triển khai thi công từ ngày 23-4-2018. Hoàn thành 21-7-2018, công tác xây đạt 90%, tô đạt 50%

Trọn gói phần thô, hoàn thiện, hàng rào và MEP 71 căn (gói 1) Triển khai thi công từ ngày 25-9-2017. Hoàn thành phần kết cấu ngày 29-4-2018, Xây tường 100%, tô ngoài 100%, lợp mái 100%, sơn nước 80%, lan can đạt 100%, lát gạch ban công đạt 100%

Cửa nhôm kính 112 căn (gói 3a):

 • Đang thi công nhà A, B, C, D, E đạt 99% lắp khung cửa, tiến hành lắp cánh nhà A, B, C, D, E
 • Cửa nhôm kính 71 căn (gói 3a): 40% khối lượng lắp khung
 • Softscape + sân vườn (gói 10): Chưa thi công
 • Cấp nước thủy cục và điện (gói 7): Thi công từ 6-6-2018 đạt 80% khối lượng
 • Hệ thống thông tin liên lạc (hợp tác đầu tư – gói 8) Chưa thi công

Giai đoạn 2 (77 căn)

 • Trọn gói phần thô, hoàn thiện, hàng rào và MEP 77 căn (gói 2)
 • Triển khai thi công từ ngày 5-12-2017, Hoàn thành kết cấu ngày 12-7-2018, xây 95%, tô ngoài 10%
 •  

LAVILA 1 – TUẦN 4 – THÁNG 9/2018

Giai đoạn 1 (192 căn)

 • Đường 30 m kết nối với đường Nguyễn Hữu Thọ Đang thi công vỉa hè đoạn LAVILA 1 đạt 100% khối lượng
 • San lấp (gói 5) Đã hoàn thành
 • Cọc thử + cọc đại trà (gói 6) Đã hoàn thành
 • Hạ tầng kỹ thuật + đấu nối hạ tầng (gói 7) Đang thi công vỉa hè đường B1,B2, C, 3 đạt 100% khối lượng
 • Kết cấu móng và thân 192 căn liên kế (gói 1) Đã hoàn thành
 • MEP và hoàn thiện 192 căn liên kế (gói 1) Đã bàn giao được 146/192 căn cho khách hàng
 • Cửa nhôm kính 192 căn (gói 4a) Đã hoàn thành
 • Trạm xử lý nước thải Ép 100% số cọc BTCT, thi công xong công tác đào đất, hoàn thành công tác BTCT đáy bể
 • Softscape + sân vườn (gói 12) Đang trồng cây tiểu công viên, vỉa hè. Đạt 75% khối lượng
 • Cấp nước thủy cục và điện (gói 9) Tiếp tục lắp đồng hồ nước, đã lắp 60/192 đồng hồ điện
 • Hệ thống thông tin liên lạc (hợp tác đầu tư – gói 15) Hoàn thành việc đặt ống ngầm

Giai đoạn 2 ( căn biệt thự ven hồ)

 • Kết cấu, MEP và hoàn thiện căn biệt thự ven hồ (gói 2) Hoàn thành kết cấu vào ngày 5-12-2017, hoàn thành vào ngày 31-5-2018, bàn giao cho khách hàng 7/26 căn
 • Cửa nhôm kính căn biệt thự ven hồ (gói 4b)

Hoàn thành

 • Giai đoạn 3 (20 căn biệt thự ven sông) Cọc đại trà Chưa thi công
 • Kết cấu, MEP và hoàn thiện 20 căn biệt thự ven sông (gói 3) Chưa thi công
 • Cửa nhôm kính 20 căn biệt thự ven sông (gói 4b) Chưa thi công
 • Công viên trung tâm 4,3ha Kè hồ cầu đi bộ (gói 8) Hoàn thành ngày 20-3-2018
 • Hardscape, các tiện ích công trình công viên 4,3ha (gói 10) thời gian thi công từ ngày 5-6-2018 đến ngày 28-10-2018 Nhà thầu đang triển khai thi công, hoàn thành 100% xây tô chòi nghỉ, hoàn thành 60% đường đi bộ bê tông cào, đường đi bộ phía Vĩnh An 90%, lan can cầu 95%, lan can bờ hồ 55%, đang tiến hành hoàn thiện bề mặt cầu, lối đi bộ
 • Hồ bơi (gói 11) Hoàn thành kết cấu hồ bơi ngày 6-8-2018, chuẩn bị công tác lát gạch
 • Cây xanh đường, công viên + sân vườn Đang thi công đạt 75% khối lượng
 • Công viên bờ sông 1ha Kè sông, đập tràn, kênh dẫn (gói 8) Thời gian thi công từ 6-6-2018 đến 24-1-2019 Phân đoạn 1: cừ ván hoàn thành 100%– cọc D500 đạt 100%, Pđ 2: cừ ván đạt 100% – cọc D500 đạt 39/39. Kênh dẫn: đạt 60% khối lượng đào, 40% thảm đá. Phân đoạn 4: cừ ván đạt 100% – cọc D500 đạt 100%. Phân đoạn 5: cừ ván đạt 100%- cọc D500 đạt 30/30 tim.

LAVILA 1 – TUẦN 4 – THÁNG 8/2018

Giai đoạn 1 (192 căn)

 • Đường 30 m kết nối với đường Nguyễn Hữu Thọ – Đang thi công vỉa hè đoạn LAVILA 1 đạt 100% khối lượng
 • San lấp (gói 5) – Đã hoàn thành
 • Cọc thử + cọc đại trà (gói 6) – Đã hoàn thành
 • Hạ tầng kỹ thuật + đấu nối hạ tầng (gói 7) – Đang thi công vỉa hè đường B1,B2, C, 3 đạt 97% khối lượng
 • Kết cấu móng và thân 192 căn liên kế (gói 1) Đã hoàn thành
 • MEP và hoàn thiện 192 căn liên kế (gói 1)
 • Đã bàn giao được 145/192 căn cho khách hàng
 • Cửa nhôm kính 192 căn (gói 4a) Đã hoàn thành
 • Trạm xử lý nước thải – Ép 100% số cọc BTCT, đang thi công cừ larsen
 • Softscape + sân vườn (gói 12) Đang trồng cây tiểu công viên, vỉa hè. Đạt 75% khối lượng
 • Cấp nước thủy cục và điện (gói 9) Tiếp tục lắp đồng hồ nước, đã lắp 60/192 đồng hồ điện
 • Hệ thống thông tin liên lạc (hợp tác đầu tư – gói 15) Hoàn thành việc đặt ống ngầm

Giai đoạn 2 ( căn biệt thự ven hồ)

 • Kết cấu, MEP và hoàn thiện căn biệt thự ven hồ (gói 2) Hoàn thành kết cấu vào ngày 5-12-2017, hoàn thành vào ngày 31-5-2018, bàn giao cho khách hàng 4/26 căn
 • Cửa nhôm kính căn biệt thự ven hồ (gói 4b) Hoàn thành

Công viên trung tâm 4,3ha

 • Kè hồ cầu đi bộ (gói 8) – Hoàn thành ngày 20-3-2018
 • Hardscape, các tiện ích công trình công viên 4,3ha (gói 10) thời gian thi công từ ngày 5-6-2018 đến ngày 28-10-2018 Nhà thầu đang triển khai thi công, hoàn thành 70% xây tô chòi nghỉ, hoàn thành 60% đường đi bộ bê tông cào
 • Hồ bơi (gói 11) Hoàn thành kết cấu hồ bơi ngày 6-8-2018
 • Cây xanh đường, công viên + sân vườn Đang thi công đạt 65% khối lượng

Công viên bờ sông 1ha

 • Kè sông, đập tràn, kênh dẫn (gói 8) Thời gian thi công từ 6-6-2018 đến 24-1-2019
 • Phân đoạn 1: cừ ván hoàn thành 100%– cọc D500 đạt 100%,
 • Pđ 2: cừ ván đạt 50% – cọc D500 đạt 10%. Kênh dẫn: đạt 60% khối lượng đào, 40% thảm đá. Phân đoạn 4: cừ ván đạt 100% – cọc D500 đạt 60%.
 • Phân đoạn 5: cừ ván đạt 10%

LAVILA 2 – TUẦN 4 – THÁNG 8/2018

Giai đoạn 1 (183 căn)

 • San lấp (gói 5) Đã hoàn thành
 • Cọc thử + cọc đại trà (gói 4) Đã hoàn thành
 • Hạ tầng kỹ thuật + đấu nối hạ tầng (gói 6) – Đường VP1: đào xử lý đất yếu 100%, lớp đá mi 100%, lớp đá cấp phối loại 2 100%, hệ thống nước mưa đạt 95%, hệ thống nước thải đạt 95%.
  – Đường VP2: đào xử lý đất yếu 100%. hệ thống nước mưa đạt 100%, lớp đá mi 100%, lớp đá cấp phối loại 2 100% hệ thống nước thải đạt 100%.
  – Đường VP3: đào xử lý đất yếu 100%, hệ thống nước mưa đạt 100%, hệ thống nước thải đạt 100%, Lớp đá mi 100%. Lớp đá cấp phối loại 2 đạt 100%
  – Đường C: đào xử lý đất yếu đạt 100%, hệ thống nước mưa đạt 100%, hệ thống nước thải đạt 100%, lớp đá mi đạt 100%, Lớp đá cấp phối loại 2 đạt 100%
 • Trọn gói phần thô, hoàn thiện, hàng rào và MEP 112 căn (gói 1) Triển khai thi công từ ngày 18-9-2017, hoàn thành thi công kết cấu, xây tường đạt 100%, tô ngoài đạt 100%, Lợp mái đạt 100%. Sơn nước 80%, lan can đạt 100%, lát gạch tầng 2,3 đạt 40%
 • Trọn gói phần thô, hoàn thiện, hàng rào và MEP 8 căn Triển khai thi công từ ngày 23-4-2018. Hoàn thành 21-7-2018, công tác xây đạt 70%
 • Trọn gói phần thô, hoàn thiện, hàng rào và MEP 71 căn (gói 1) Triển khai thi công từ ngày 25-9-2017. Hoàn thành phần kết cấu ngày 29-4-2018, Xây tường 100%, tô ngoài 100%, lợp mái 100%, sơn nước 35%, lan can đạt 100%, lát gạch ban công đạt 100%
 • Cửa nhôm kính 112 căn (gói 3a) nhà thầu NTV Đang thi công nhà A, B đạt 99% khung, nhà E, đạt 90% khung, C đạt 90%, nhà D đạt 70%
 • Cửa nhôm kính 71 căn (gói 3a): 20% khối lượng lắp khung
 • Softscape + sân vườn (gói 10) Chưa thi công
 • Cấp nước thủy cục và điện (gói 7) Thi công từ 6-6-2018 đạt 80% khối lượng
 • Hệ thống thông tin liên lạc (hợp tác đầu tư – gói 8) Chưa thi công
 • Giai đoạn 2 (77 căn) Trọn gói phần thô, hoàn thiện, hàng rào và MEP 77 căn (gói 2) Triển khai thi công từ ngày 5-12-2017, Hoàn thành kết cấu ngày 12-7-2018, xây 68%
 • Cửa nhôm kính 77 căn (gói 3b): Chưa thi công

 

LAVILA 1 – THÁNG 7

LAVILA 1- THÁNG 7
Giai đoạn 1 (192 căn)
– Đường 30 m kết nối với đường Nguyễn Hữu Thọ – Đang thi công vỉa hè đoạn – Đạt 95% khối
lượng
– San lấp (gói 5): Đã hoàn thành
– Cọc thử + cọc đại trà (gói 6): Đã hoàn thành
– Hạ tầng kỹ thuật +đấu nối hạ tầng (gói 7): Đang thi công vỉa hè đường B1,B2, C, 3 đạt 95% khối
lượng
– Kết cấu móng và thân 192 căn liên kế (gói 1): Đã hoàn thành
– MEP và hoàn thiện 192 căn liên kế (gói 1): Đã bàn giao được 118/192 căn cho khách hàng
– Cửa nhôm kính 192 căn (gói 4a) : Đã hoàn thành
– Trạm xử lý nước thải: Đã có nhà thầu chuẩn bị thi công
– Softscape + sân vườn (gói 12) : Đang trồng cây tiểu công viên, vỉa hè. Đạt 75% khối lượng
– Cấp nước thủy cục và điện (gói 9): Tiếp tục lắp đồng hồ nước, đã lắp 45/192 đồng hồ điện
– Hệ thống thông tin liên lạc (hợp tác đầu tư ‐ gói 15): Hoàn thành việc đặt ống ngầm

Giai đoạn 2 ( căn biệt thự ven hồ)
– Kết cấu, MEP và hoàn thiện căn biệt thự ven hồ (gói 2): Hoàn thành kết cấu vào ngày 5‐
12‐2017, hoàn thành vào ngày 31‐5‐2018, bàn giao cho khách hàng 3/26 căn
– Cửa nhôm kính căn biệt thự ven hồ (gói 4b): Hoàn thành
Giai đoạn 3 ( 20 căn biệt thự ven sông)- LAVILA DE RIO
– Cọc đại trà: chưa thi công
– Kết cấu, MEP và hoàn thiện 20 căn biệt thự ven sông (gói 3): chưa thi công
– Cửa nhôm kính 20 căn biệt thự ven sông (gói 4b): chưa thi công

Công viên trung tâm 4,3ha
– Kè hồ cầu đi bộ (gói 8): Hoàn thành ngày 20‐3‐2018
– Hardscape, các tiện ích công trình công viên 4,3ha (gói 10) thời gian thi công từ ngày 5‐ 6‐2018
đến ngày 28‐10‐2018: Nhà thầu đang triển khai thi công
– Hồ bơi (gói 11): Triển khai đào đất vào ngày 15‐ 5‐2018. Đổ bê tông đáy hồ ngày 20‐7‐2018, Tiếp
tục thi công thành hồ.
– Cây xanh đường, công viên + sân vườn: Đang thi công

Công Viên bờ sông 1ha
– Kè sông, đập tràn, kênh dẫn (gói 8) Thời gian thi công từ 6‐6‐2018 đến 24‐1‐2019: Đã hoàn
thành đóng 12/12 cọc thử. Đóng được 47 cọc ván.
– Hardscape, các tiện ích chung (gói 13): Chưa thi công
– Cây Xanh (gói 13): Chưa thi công

 

LAVILA 1 – THÁNG 6

LAVILA 1- THÁNG 6
Giai đoạn 1 (192 căn)
– Đường 30 m kết nối với đường Nguyễn Hữu Thọ – Đang thi công vỉa hè đoạn – Đạt 95% khối
lượng
– San lấp (gói 5): Đã hoàn thành
– Cọc thử + cọc đại trà (gói 6): Đã hoàn thành
– Hạ tầng kỹ thuật +đấu nối hạ tầng (gói 7): Đang thi công vỉa hè đường B1,B2, C, 3 đạt 95% khối
lượng
– Kết cấu móng và thân 192 căn liên kế (gói 1): Đã hoàn thành
– MEP và hoàn thiện 192 căn liên kế (gói 1): Đã bàn giao được 81/192 căn cho khách hàng
– Cửa nhôm kính 192 căn (gói 4a) : Đã hoàn thành
– Trạm xử lý nước thải: Chưa thi công
– Softscape + sân vườn (gói 12) : Đang trồng cây tiểu công viên, vỉa hè. Đạt 50% khối lượng
– Cấp nước thủy cục và điện (gói 9): Đang thi công đạt 100% khối lượng đặt ống, chưa lắp đồng
hồ nước được đồng hồ nước, đã lắp 45/192 đồng hồ điện
– Hệ thống thông tin liên lạc (hợp tác đầu tư ‐ gói 15): Hoàn thành việc đặt ống ngầm

Giai đoạn 2 ( căn biệt thự ven hồ)
– Kết cấu, MEP và hoàn thiện căn biệt thự ven hồ (gói 2): Hoàn thành kết cấu vào ngày 5‐
12‐2017, hoàn thành vào ngày 31‐5‐2018, bàn giao cho khách hàng 2/26 căn
– Cửa nhôm kính căn biệt thự ven hồ (gói 4b): Lắp dựng khung đạt 100%, lắp cánh đạt 100%, vệ
sinh bàn giao
Giai đoạn 3 ( 20 căn biệt thự ven sông)- LAVILA DE RIO
– Cọc đại trà: chưa thi công
– Kết cấu, MEP và hoàn thiện 20 căn biệt thự ven sông (gói 3): chưa thi công
– Cửa nhôm kính 20 căn biệt thự ven sông (gói 4b): chưa thi công

Công viên trung tâm 4,3ha
– Kè hồ cầu đi bộ (gói 8): Hoàn thành ngày 20‐3‐2018
– Hardscape, các tiện ích công trình công viên 4,3ha (gói 10) : Chuẩn bị triển khai thi công
– Hồ bơi (gói 11): Triển khai đào đất vào ngày 15‐ 5‐2018. Đang thi công đáy bể
– Cây xanh đường, công viên + sân vườn: Đang thi công

Công Viên bờ sông 1ha
– Kè sông, đập tràn, kênh dẫn (gói 8) : Đã hoàn thành đóng 12/12 cọc thử.
– Hardscape, các tiện ích chung (gói 13): Chưa thi công
– Cây Xanh (gói 13): Chưa thi công

LAVILA 2 – TUẦN 1 – THÁNG 5/2018

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG LAVILA 2

 • Giai đoạn 1 (183 căn) San lấp (gói 5): Đã hoàn thành
 • Cọc thử + cọc đại trà (gói 4): Đã hoàn thành
 • Hạ tầng kỹ thuật + đấu nối hạ tầng (gói 6)

– Đường VP1: đào xử lý đất yếu 100%, lớp đá mi 100%, lớp đá cấp phối loại 2 100%, hệ thống nước mưa đạt 95%, hệ thống nước thải đạt 95%.
– Đường VP2: đào xử lý đất yếu 100%. hệ thống nước mưa đạt 100%, lớp đá mi 100%, lớp đá cấp phối loại 2 100% hệ thống nước thải đạt 100%.
– Đường VP3: đào xử lý đất yếu 100%, hệ thống nước mưa đạt 100%, hệ thống nước thải đạt 100%, Lớp đá mi 100%. Lớp đá cấp phối loại 2 đạt 100%
– Đường C: đào xử lý đất yếu đạt 100%, hệ thống nước mưa đạt 100%, hệ thống nước thải đạt 100%, lớp đá mi đạt 100%, Lớp đá cấp phối loại 2 đạt 100%

 • Trọn gói phần thô, hoàn thiện, hàng rào và MEP 112 căn (gói 1): Triển khai thi công từ ngày 18-9-2017, hoàn thành thi công kết cấu, xây tường đạt 95%, tô ngoài đạt 35%
 • Trọn gói phần thô, hoàn thiện, hàng rào và MEP 71 căn (gói 1): Triển khai thi công từ ngày 25-9-2017. Hoàn thành phần kết cấu ngày 29-4-2018, Xây tường 65%
 • Cửa nhôm kính 183 căn (gói 3a): Chưa thi công
 • Softscape + sân vườn (gói 10): Chưa thi công
 • Cấp nước thủy cục và điện (gói 7): Chưa thi công
 • Hệ thống thông tin liên lạc (hợp tác đầu tư – gói 8): Chưa thi công

Giai đoạn 2 (77 căn)

 • Trọn gói phần thô, hoàn thiện, hàng rào và MEP 77 căn (gói 2): Triển khai thi công từ ngày 5-12-2017, đạt 100%
 • Nền trệt đạt 100%, sàn 2 đạt 100%, sàn 3 đạt 75%
 • Cửa nhôm kính 77 căn (gói 3b): Chưa thi công

 

 

 

 

LAVILA 1 – TUẦN 1 – THÁNG 5/2018

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG LAVILA 1 – 5.2018

Giai đoạn 1 (192 căn)

 • Đường 30 m kết nối với đường Nguyễn Hữu Thọ: Đang thi công vỉa hè đoạn LAVILA 1 đạt 95%
 • San lấp (gói 5):  Đã hoàn thành
 • Cọc thử + cọc đại trà (gói 6): Đã hoàn thành
 • Hạ tầng kỹ thuật + đấu nối hạ tầng (gói 7): Đang thi công vỉa hè đường B1,B2, C, 3 đạt 75%
 • Kết cấu móng và thân 192 căn liên kế (gói 1): Đã hoàn thành Hoàn thành vào ngày 8-9-2017
 • MEP và hoàn thiện 192 căn liên kế (gói 1): Đã bàn giao được 27/192 căn cho khách hàng
 • Cửa nhôm kính 192 căn (gói 4a): Đã hoàn thành
 • Trạm xử lý nước thải: Chưa thi công
 • Softscape + sân vườn (gói 12): Đang trồng cây tiểu công viên, vỉa hè.
 • Cấp nước thủy cục và điện (gói 9): Đang thi công đạt 100% khối lượng đặt ống, đang tiến hành lắp đồng hồ nước
 • Hệ thống thông tin liên lạc (hợp tác đầu tư – gói 15): Hoàn thành việc đặt ống ngầm

Giai đoạn 2 ( căn biệt thự ven hồ)

 • Kết cấu, MEP và hoàn thiện căn biệt thự ven hồ (gói 2): Hoàn thành kết cấu vào ngày 5-12-2017, Xây tường đạt 100%,
 • Tô tường đạt 100%,
 • Lợp ngói đạt 100%,
 • Sơn nước 95%,
 • Ốp gỗ 95%,
 • Lát đá sân 50%
  Cửa nhôm kính căn biệt thự ven hồ (gói 4b) Lắp dựng khung đạt 100%. Đang tiến hành lắp cánh đạt 65%

LAVILA 2 – TUẦN 1 – THÁNG 4/2018

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG LAVILA 2

Giai đoạn 1 (183 căn)

 • San lấp (gói 5): Đã hoàn thành
 • Cọc thử + cọc đại trà (gói 4): Đã hoàn thành
 • Hạ tầng kỹ thuật + đấu nối hạ tầng (gói 6)

– Đường VP1: đào xử lý đất yếu 100%, lớp đá mi 100%, lớp đá cấp phối loại 2 100%, hệ thống nước mưa đạt 95%, hệ thống nước thải đạt 95%.
– Đường VP2: đào xử lý đất yếu 100%. hệ thống nước mưa đạt 100%, lớp đá mi 100%, lớp đá cấp phối loại 2 100% hệ thống nước thải đạt 100%.
– Đường VP3: đào xử lý đất yếu 100%, hệ thống nước mưa đạt 100%, hệ thống nước thải đạt 100%, Lớp đá mi 100%. Lớp đá cấp phối loại 2 đạt 100%
– Đường C: đào xử lý đất yếu đạt 100%, hệ thống nước mưa đạt 100%, hệ thống nước thải đạt 100%, lớp đá mi đạt 100%, Lớp đá cấp phối loại 2 đạt 100%
– Đường số 1 tạm ngưng thi công chờ xử lý hệ thống điện cao thế.

 • Trọn gói phần thô, hoàn thiện, hàng rào và MEP 112 căn (gói 1)
 • Triển khai thi công từ ngày 18-9-2017, hoàn thành thi công kết cấu, xây tường đạt 80%
 • Trọn gói phần thô, hoàn thiện, hàng rào và MEP 71 căn (gói 1): Triển khai thi công từ ngày 25-9-2017. Đang thi công sàn mái đạt 45%, Xây tường 15%
 • Cửa nhôm kính 183 căn (gói 3a): Chưa thi công
 • Softscape + sân vườn (gói 10): Chưa thi công
 • Cấp nước thủy cục và điện (gói 7): Chưa thi công
 • Hệ thống thông tin liên lạc (hợp tác đầu tư – gói 8): Chưa thi công

LAVILA 1 – TUẦN 1 – THÁNG 4/2018

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG LAVILA 1 – 4.2018

Giai đoạn 1 (192 căn)

 • Đường 30 m kết nối với đường Nguyễn Hữu Thọ: Đang thi công vỉa hè đoạn LAVILA 1
 • San lấp (gói 5):  Đã hoàn thành
 • Cọc thử + cọc đại trà (gói 6): Đã hoàn thành
 • Hạ tầng kỹ thuật + đấu nối hạ tầng (gói 7): Đang thi công vỉa hè đường B1, đường C, đoạn cuối đường số 4, 3 đang lên lớp đá cuối để thảm nhựa.
 • Kết cấu móng và thân 192 căn liên kế (gói 1: Đã hoàn thành
 • MEP và hoàn thiện 192 căn liên kế (gói 1): Chuẩn bị bàn giao đợt 1 dãy A, B, C vào tháng 4-2018
 • Cửa nhôm kính 192 căn (gói 4a):  Đang thi công lắp dựng khung đạt 100% khối lượng, cánh, kính đạt 95%
 • Trạm xử lý nước thải:  Chưa thi công
 • Softscape + sân vườn (gói 12): Đang trồng cây tiểu công viên, vỉa hè
 • Cấp nước thủy cục và điện (gói 9): Đang thi công đạt 100% khối lượng đặt ống, đang làm thủ tục xin đồng hồ nước
 • Hệ thống thông tin liên lạc (hợp tác đầu tư – gói 15): Hoàn thành việc đặt ống ngầm

Giai đoạn 2 ( căn biệt thự ven hồ)

Kết cấu, MEP và hoàn thiện căn biệt thự ven hồ (gói 2): Hoàn thành kết cấu vào ngày 5-12-2017, Xây tường đạt 100%, Tô tường đạt 98%, lợp ngói đạt 100%, sơn nước 70%, ốp gỗ 85%.

Cửa nhôm kính căn biệt thự ven hồ (gói 4b): Lắp dựng khung đạt 95%

 

LAVILA 2 – TUẦN 1 – THÁNG 3/2018

Giai đoạn 1 (183 căn)

 • Hạ tầng kỹ thuật + đấu nối hạ tầng (gói 6) – Đường VP1: đào xử lý đất yếu 100%, lớp đá mi 100%, lớp đá cấp phối loại 2 100%, hệ thống nước mưa đạt 95%, hệ thống nước thải đạt 95%.
 • Đường VP2: đào xử lý đất yếu 100%. hệ thống nước mưa đạt 100%, lớp đá mi 100%, lớp đá cấp phối loại 2 100% hệ thống nước thải đạt 100%.
 • Đường VP3: đào xử lý đất yếu 100%, hệ thống nước mưa đạt 100%, hệ thống nước thải đạt 100%, Lớp đá mi 100%. Lớp đá cấp phối loại 2 đạt 100%
 • Đường C: đào xử lý đất yếu đạt 100%, hệ thống nước mưa đạt 100%, hệ thống nước thải đạt 100%, lớp đá mi đạt 100%, Lớp đá cấp phối loại 2 đạt 100%
 • Đường số 1 tạm ngưng thi công chờ xử lý hệ thống điện cao thế.
 • Trọn gói phần thô, hoàn thiện, hàng rào và MEP 112 căn (gói 1) CSC Triển khai thi công từ ngày 18-9-2017, hoàn thành thi công kết cấu, xây tường đạt 70%
 • Trọn gói phần thô, hoàn thiện, hàng rào và MEP 71 căn (gói 1) Phước Thành, Triển khai thi công từ ngày 25-9-2017. Đang thi công sàn mái

Giai đoạn 2 (77 căn)

 • Trọn gói phần thô, hoàn thiện, hàng rào và MEP 77 căn (gói 2) COSACO Triển khai thi công từ ngày 5-12-2017,Đạt 100% móng, Nền trệt đạt 40%
 • Cửa nhôm kính 77 căn (gói 3b): Chưa thi công

LAVILA 1 – TUẦN 1 – THÁNG 3/2018

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG LAVILA 1 – 3.2018

Giai đoạn 1 (192 căn)

 • Đường 30 m kết nối với đường Nguyễn Hữu Thọ: Đã hoàn thành đến lớp nhựa hạt thô, hệ thống thoát nước thải, nước mưa, chiếu sáng đã xong
 • San lấp (gói 5): Đã hoàn thành
 • Cọc thử + cọc đại trà (gói 6): Đã hoàn thành
 • Hạ tầng kỹ thuật + đấu nối hạ tầng (gói 7:  Đã hoàn thành đến lớp nhựa hạt thô đường số 3,4, B1, B2, đường C, D hoàn thành đến cấp phối đá dăm loại 2, hệ thống thoát nước thải, nước mưa đã hoàn thành, đang triển khai thi công phần bó vỉa: 90%
 • Kết cấu móng và thân 192 căn liên kế (gói 1): Đã hoàn thành ( công việc nắp bể nước ngầm đang tiến hành)
 • MEP và hoàn thiện 192 căn liên kế (gói 1): Sơn ngoài đạt 98%
 • Cửa nhôm kính 192 căn (gói 4a) Đang thi công lắp dựng khung đạt 100% khối lượng, cánh, kính đạt 90%
 • Trạm xử lý nước thải Chưa thi công
 • Softscape + sân vườn (gói 12): Đang trồng cây lớn đường B1, B2, C
 • Cấp nước thủy cục và điện (gói 9);  Đang thi công đạt 90% khối lượng đặt ống
 • Hệ thống thông tin liên lạc (hợp tác đầu tư – gói 15): Đang thi công

Giai đoạn 2 ( căn biệt thự ven hồ)

 • Kết cấu, MEP và hoàn thiện căn biệt thự ven hồ (gói 2):Hoàn thành kết cấu vào ngày 5-12-2017, Xây tường đạt 100%, Tô tường đạt 98%, lợp ngói đạt 100%, sơn nước 50%.
 • Cửa nhôm kính căn biệt thự ven hồ (gói 4b): Chuẩn bị thi công

LAVILA 1 – TUẦN 2 – THÁNG 1/2018

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG LAVILA 1 TỪ NGÀY 12.1 – 19.1.2018

Giai đoạn 1 (192 căn)

Đường 30 m kết nối với đường Nguyễn Hữu Thọ: Đã hoàn thành đến lớp nhựa hạt thô, hệ thống thoát nước thải, nước mưa, chiếu sáng đã xong.

Hạ tầng kỹ thuật + đấu nối hạ tầng (gói 7): Đã hoàn thành đến lớp nhựa hạt thô đường số 3,4, đường B1, B2, B3, D hoàn thành đến cấp phối đá dăm loại 2, hệ thống thoát nước thải, nước mưa đã hoàn thành, đang triển khai thi công phần bó vỉa: 90%.

Kết cấu móng và thân 192 căn liên kế (gói 1): Đã hoàn thành (công việc nắp bể nước ngầm đang tiến hành).

MEP và hoàn thiện 192 căn liên kế (gói 1): Sơn ngoài đạt 80%

Cửa nhôm kính 192 căn (gói 4a): đang thi công lắp dựng khung đạt 90% khối lượng

Softscape + sân vườn (gói 12): Đã triển khai việc trồng cây lớn vỉa hè vào tháng 8-2017

Giai đoạn 2 (26 căn biệt thự ven hồ)

Kết cấu, MEP và hoàn thiện 26 căn biệt thự ven hồ (gói 2): Hoàn thành kết cấu vào ngày 5-12-2017, Xây tường đạt 95%, Tô tường đạt 50%, lợp ngói đạt 90%

Công viên trung tâm 4,3ha

Đang tiến hành thi công kè, đạt khối lượng 80%

HÌNH ẢNH CHI TIẾT CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG DỰ ÁN LAVILA 1:

LAVILA 2 – TUẦN 2 – THÁNG 1/2018

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG LAVILA 2 TỪ NGÀY12.1 – 19.1.2018 

Giai đoạn 1 (183 căn)

Hạ tầng kỹ thuật + đấu nối hạ tầng (gói 6)

 • Đường VP1: đào xử lý đất yếu 100%, lớp đá mi 100%, lớp đá cấp phối loại 2 95%, hệ thống nước mưa đạt 95%, hệ thống nước thải đạt 95%.
 • Đường VP2: đào xử lý đất yếu 100%. hệ thống nước mưa đạt 100%, lớp đá mi 100%, lớp đá cấp phối loại 2 100% hệ thống nước thải đạt 100%.
 • Đường VP3: đào xử lý đất yếu 100%, hệ thống nước mưa đạt 100%, hệ thống nước thải đạt 100%, Lớp đá mi 100%. Lớp đá cấp phối loại 2 đạt 100%
 • Đường C: đào xử lý đất yếu đạt 100%, hệ thống nước mưa đạt 100%, hệ thống nước thải đạt 100%, lớp đá mi đạt 100%, Lớp đá cấp phối loại 2 đạt 50%
 • Đường số 1 tạm ngưng thi công chờ xử lý hệ thống điện cao thế.

Trọn gói phần thô, hoàn thiện, hàng rào và MEP 112 căn (gói 1): Triển khai thi công từ ngày 18-9-2017, hoàn thành thi công các bể ngầm 112 căn, đang tiến hành thi công sàn trệt đạt 90%, lầu 2 đạt 62%, lầu 3 đạt 54%, mái dưới 65%, mái trên đạt 20%.

Trọn gói phần thô, hoàn thiện, hàng rào và MEP 71 căn (gói 1): Triển khai thi công từ ngày 25-9-2017. Xong móng ngày 25-10-2017, bể tự hoại, nước ngầm hoàn thành 17-11-2017, đang thi công sàn trệt đạt 100%, sàn lầu 2 đạt 100%

Trọn gói phần thô, hoàn thiện, hàng rào và MEP 77 căn (gói 2): Triển khai thi công từ ngày 5-12-2017, Đạt 100% móng, Đang thi công bể nước, bể tự hoại.

HÌNH ẢNH CHI TIẾT CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG DỰ ÁN LAVILA 2:

LAVILA 2 – TUẦN 1 – THÁNG 12/2017

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG LAVILA 2 TỪ NGÀY 1.12 – 8.12.2017

Giai đoạn 1 (183 căn)

Hạ tầng kỹ thuật + đấu nối hạ tầng (gói 6)

 • Đường VP1: đào xử lý đất yếu 100%, lớp đá mi 100%, lớp đá cấp phối loại 2 95%, hệ thống nước mưa đạt 95%, hệ thống nước thải đạt 95%.
 • Đường VP2: đào xử lý đất yếu 100%. hệ thống nước mưa đạt 100%, lớp đá mi 100%, lớp đá cấp phối loại 2 100% hệ thống nước thải đạt 100%.
 • Đường VP3: đào xử lý đất yếu 100%, hệ thống nước mưa đạt 100%, hệ thống nước thải đạt 100%, Lớp đá mi 100%. Lớp đá cấp phối loại 2 đạt 100%
 • Đường C: đào xử lý đất yếu đạt 100%, hệ thống nước mưa đạt 100%, hệ thống nước thải đạt 100%, lớp đá mi đạt 100%, Lớp đá cấp phối loại 2 đạt 50%
 • Đường số 1 tạm ngưng thi công chờ xử lý hệ thống điện cao thế.

Trọn gói phần thô, hoàn thiện, hàng rào và MEP 112 căn (gói 1): Triển khai thi công từ ngày 18-9-2017, hoàn thành thi công các bể ngầm 112 căn, đang tiến hành thi công sàn trệt đạt 90%, lầu 2 đạt 62%, lầu 3 đạt 54%, mái dưới 20%

Trọn gói phần thô, hoàn thiện, hàng rào và MEP 71 căn (gói 1): Triển khai thi công từ ngày 25-9-2017. Xong móng ngày 25-10-2017, bể tự hoại, nước ngầm hoàn thành 17-11-2017, đang thi công sàn trệt đạt 80%

Trọn gói phần thô, hoàn thiện, hàng rào và MEP 77 căn (gói 2): Triển khai thi công từ ngày 5-12-2017

HÌNH ẢNH CHI TIẾT CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG DỰ ÁN LAVILA 2:

LAVILA 1 – TUẦN 1 – THÁNG 12/2017

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG LAVILA 1 TỪ NGÀY 1.12 – 7.12.2017

Giai đoạn 1 (192 căn)

Đường 30 m kết nối với đường Nguyễn Hữu Thọ: Đã hoàn thành đến lớp nhựa hạt thô, hệ thống thoát nước thải, nước mưa, chiếu sáng đã xong.

San lấp (gói 5): Đã hoàn thành

Cọc thử + cọc đại trà (gói 6): Đã hoàn thành

Hạ tầng kỹ thuật + đấu nối hạ tầng (gói 7): Đã hoàn thành đến lớp nhựa hạt thô đường số 3,4, đường B1, B2, B3, D hoàn thành đến cấp phối đá dăm loại 2, hệ thống thoát nước thải, nước mưa đã hoàn thành, đang triển khai thi công phần bó vỉa.

Kết cấu móng và thân 192 căn liên kế (gói 1): Đã hoàn thành ( công việc nắp bể nước ngầm sẽ tạm ngưng vì vướng giàn giáo và  sẽ thi công vào giai đoạn cuối phần hoàn thiện).

MEP và hoàn thiện 192 căn liên kế (gói 1): 

– Xây tường tầng 1: 97%

– Xây tường tầng 2: 97%

– Xây tường tầng 3: 97%.

– Tô tường ngoài nhà đạt 93%.

– Chống thấm sê nô 100%,  mái bằng 100%, lắp dựng khung mái 100%, lợp ngói 95%, sơn ngoài 35%, lắp lan can ban công 75%.

Softscape + sân vườn (gói 12): Đã triển khai việc trồng cây lớn vỉa hè vào tháng 8-2017

Giai đoạn 2 (26 căn biệt thự ven hồ)

Kết cấu, MEP và hoàn thiện 26 căn biệt thự ven hồ (gói 2): Hoàn thành kết cấu vào ngày 5-12-2017

Cửa nhôm kính 26 căn biệt thự ven hồ (gói 4b): Chuẩn bị thi công

 

HÌNH ẢNH CHI TIẾT CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG DỰ ÁN LAVILA 1:

LAVILA 1 – TUẦN 1 – THÁNG 11/2017

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG LAVILA 1 TỪ NGÀY 4.11 – 11.11.2017

Giai đoạn 1 (192 căn)

Đường 30 m kết nối với đường Nguyễn Hữu Thọ: Đã hoàn thành đến lớp nhựa hạt thô, hệ thống thoát nước thải, nước mưa, chiếu sáng đã xong.

San lấp: Đã hoàn thành

Cọc thử + cọc đại trà: Đã hoàn thành

Hạ tầng kỹ thuật + đấu nối hạ tầng: Đã hoàn thành đến lớp nhựa hạt thô đường số 3,4, đường B1, B2, B3, D hoàn thành đến cấp phối đá dăm loại 2, hệ thống thoát nước thải, nước mưa đã hoàn thành.

Kết cấu móng và thân 192 căn liên kế: Đã hoàn thành

MEP và hoàn thiện 192 căn liên kế: 

– Xây tường tầng 1: 97%

– Xây tường tầng 2: 97%

– Xây tường tầng 3: 97%.

– Tiến hành công tác tô tường ngoài đạt 35%, chống thấm sê nô 100%,  mái bằng 100%, lắp dựng khung mái 100%, lợp ngói 90%

Softscape + sân vườn: Đã triển khai việc trồng cây lớn vỉa hè vào tháng 8-2017

HÌNH ẢNH CHI TIẾT CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG DỰ ÁN LAVILA 1:

LAVILA 2 – TUẦN 1 – THÁNG 11/2017

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG LAVILA 2 TỪ NGÀY 4.11 – 11.11.2017

Giai đoạn 1 (183 căn)

Hạ tầng kỹ thuật + đấu nối hạ tầng

 • Đường VP1: đào xử lý đất yếu 100%, lớp đá mi 100%, lớp đá cấp phối loại 2 95%, hệ thống nước mưa đạt 95%, hệ thống nước thải đạt 95%.
 • Đường VP2: đào xử lý đất yếu 100%. hệ thống nước mưa đạt 100%, lớp đá mi 100%, lớp đá cấp phối loại 2 100% hệ thống nước thải đạt 100%.
 • Đường VP3: đào xử lý đất yếu 100%, hệ thống nước mưa đạt 100%, hệ thống nước thải đạt 100%, Lớp đá mi 100%. Lớp đá cấp phối loại 2 đạt 100%
 • Đường C: đào xử lý đất yếu đạt 100%, hệ thống nước mưa đạt 100%, hệ thống nước thải đạt 100%

Trọn gói phần thô, hoàn thiện, hàng rào và MEP 112 căn:

 • Triển khai thi công từ ngày 18-9-2017, hoàn thành thi công các bể ngầm 112 căn, đang tiến hành thi công sàn trệt đạt 40%, lầu 2 đạt 10%

Trọn gói phần thô, hoàn thiện, hàng rào và MEP 71 căn:

 • Triển khai thi công từ ngày 25-9-2017. Xong móng ngày 25-10-2017, bể tự hoại, nước ngầm 80%, đang thi công sàn trệt

HÌNH ẢNH CHI TIẾT CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG DỰ ÁN LAVILA 2:

 

 

LAVILA 2 – TUẦN 1 – THÁNG 10/2017

 • TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG LAVILA 2 TỪ NGÀY 29/9 – 6/10/2017

 

I/ Giai đoạn 1 (183 căn):

1. San lấp, cọc thử, cọc đại trà: Đã hoàn thành

2. Hạ tầng kỹ thuật + đấu nối hạ tầng:

– Đường VP1: đào xử lý đất yếu 100%, lớp đá mi 100%, lớp đá cấp phối loại 2 95%, hệ thống nước mưa đạt 95%, hệ thống nước thải đạt 95%.

– Đường VP2: đào xử lý đất yếu 100%. hệ thống nước mưa đạt 95%, lớp đá mi 100%, lớp đá cấp phối loại 2 95% hệ thống nước thải đạt 95%.

– Đường VP3: đào xử lý đất yếu 100%, hệ thống nước mưa đạt 95%, hệ thống nước thải đạt 95%, Lớp đá mi 100%. Lớp đá cấp phối loại 2 đạt 100%

– Đường C: đào xử lý đất yếu đạt 95%, hệ thống nước mưa đạt 95%, hệ thống nước thải đạt 95%

 • HÌNH ẢNH CHI TIẾT: 

Thi công đường VP1- gói hạ tầng – LAVILA 2: 9h ngày 6-10-2017

Thi công đường VP1- gói hạ tầng – LAVILA 2: 9h ngày 6-10-2017

Thi công đường VP1- gói hạ tầng – LAVILA 2: 9h ngày 6-10-2017

Thi công đường VP1- gói hạ tầng – LAVILA 2: 9h ngày 6-10-2017

Thi công đường VP1- gói hạ tầng – LAVILA 2: 9h ngày 6-10-2017

Thi công đường VP1- gói hạ tầng – LAVILA 2: 9h ngày 6-10-2017

 

LAVILA 2 – TUẦN 2 – THÁNG 9/2017

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG LAVILA 2 TỪ NGÀY 8.9 – 15.9.2017

(more…)

LAVILA 1 – TUẦN 2 – THÁNG 9/2017

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG LAVILA 1 TỪ NGÀY 8.9 – 15.9.2017

(more…)

LAVILA 1 – TUẦN 1 – THÁNG 9/2017

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG LAVILA 1 TỪ NGÀY 25.8 – 4.9.2017

(more…)

LAVILA 2 – TUẦN 1 – THÁNG 9/2017

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG LAVILA 2 TỪ NGÀY 25.8 – 4.9.2017

(more…)

LAVILA 2 – TUẦN 2 – THÁNG 8/2017

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG LAVILA 2 TỪ NGÀY 4.8 – 11.8.2017

(more…)

LAVILA 1 – TUẦN 2 – THÁNG 8/2017

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG LAVILA 1 TỪ NGÀY 4.8 – 11.8.2017

(more…)

LAVILA 2 – TUẦN 1 – THÁNG 7.2017

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG TỪ NGÀY 1.7 – 7.7.2017

(more…)

LAVILA – TUẦN 1 – THÁNG 6.2017

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG TỪ NGÀY 3.6 – 10.6.2017

(more…)

LAVILA – TUẦN 5 – THÁNG 5.2017

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG TỪ NGÀY 27.5 – 2.6.2017

(more…)

LAVILA – TUẦN 4 – THÁNG 5.2017

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG TỪ NGÀY 20.5 – 26.5.2017

(more…)

LAVILA – TUẦN 3 – THÁNG 5.2017

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG TỪ NGÀY 12.5 – 19.5

(more…)

LAVILA – TUẦN 2 – THÁNG 5.2017

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG TỪ NGÀY 5.5.2017 – 12.5.2017

(more…)

LAVILA – TUẦN 1 – THÁNG 5.2017

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG TỪ NGÀY 1.5 – 7.5.2017

(more…)

LAVILA – TUẦN 3 – THÁNG 4.2017

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG TỪ NGÀY 15.4 – 21.4.2017

(more…)

LAVILA – TUẦN 1 – THÁNG 4.2017

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG TỪ NGÀY 03.4 – 09.4.2017
(more…)

LAVILA – TUẦN 2 – THÁNG 3.2017

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG TỪ NGÀY 1.3 – 10.3.2017 (more…)

LAVILA – TUẦN 4 – THÁNG 2.2017

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG TỪ NGÀY 12.2 – 25.2.2017

(more…)

LAVILA – TUẦN 4 – THÁNG 1.2017

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG TỪ NGÀY 15.1 – 31.1.2017

(more…)

LAVILA – Tuần 3 – Tháng 12/2016

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG TỪ NGÀY 11.12.2016 – 18.12.2016

(more…)

LAVILA – Tuần 2 – 12/2016

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG TỪ NGÀY 5.12.2016 – 11.12.2016

(more…)

LAVILA – Tuần 1 – 12/2016

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG TỪ NGÀY 27.11.2016 – 4.12.2016

(more…)

LAVILA – Tuần 4 – 11/2016

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG DỰ ÁN TỪ NGÀY 20.11.2016 – 27.11.2016

(more…)

LAVILA – Tuần 3 – 11/2016

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG TỪ NGÀY 13.11.2016 – 20.11.2016

(more…)

LAVILA – Tuần 2 – 11/2016

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG DỰ ÁN TỪ NGÀY 6.11.2016 – 13.11.2016
(more…)

LAVILA – Tuần 1 – 11/2016

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG TỪ NGÀY 31.10.2016 – 6.11.2016

(more…)

LAVILA – THÁNG 10/2016

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG THÁNG 10/2016

(more…)

LAVILA – THÁNG 09/2016

CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ CÔNG TRƯỜNG LAVILA THÁNG 9/2016

(more…)

THÁNG 08/2016

NHỮNG HÌNH ẢNH ĐẦU TIÊN TỪ CÔNG TRƯỜNG LAVILA

(more…)