LAVILA 1 – THÁNG 7

LAVILA 1- THÁNG 7
Giai đoạn 1 (192 căn)
– Đường 30 m kết nối với đường Nguyễn Hữu Thọ – Đang thi công vỉa hè đoạn – Đạt 95% khối
lượng
– San lấp (gói 5): Đã hoàn thành
– Cọc thử + cọc đại trà (gói 6): Đã hoàn thành
– Hạ tầng kỹ thuật +đấu nối hạ tầng (gói 7): Đang thi công vỉa hè đường B1,B2, C, 3 đạt 95% khối
lượng
– Kết cấu móng và thân 192 căn liên kế (gói 1): Đã hoàn thành
– MEP và hoàn thiện 192 căn liên kế (gói 1): Đã bàn giao được 118/192 căn cho khách hàng
– Cửa nhôm kính 192 căn (gói 4a) : Đã hoàn thành
– Trạm xử lý nước thải: Đã có nhà thầu chuẩn bị thi công
– Softscape + sân vườn (gói 12) : Đang trồng cây tiểu công viên, vỉa hè. Đạt 75% khối lượng
– Cấp nước thủy cục và điện (gói 9): Tiếp tục lắp đồng hồ nước, đã lắp 45/192 đồng hồ điện
– Hệ thống thông tin liên lạc (hợp tác đầu tư ‐ gói 15): Hoàn thành việc đặt ống ngầm

Giai đoạn 2 ( căn biệt thự ven hồ)
– Kết cấu, MEP và hoàn thiện căn biệt thự ven hồ (gói 2): Hoàn thành kết cấu vào ngày 5‐
12‐2017, hoàn thành vào ngày 31‐5‐2018, bàn giao cho khách hàng 3/26 căn
– Cửa nhôm kính căn biệt thự ven hồ (gói 4b): Hoàn thành
Giai đoạn 3 ( 20 căn biệt thự ven sông)- LAVILA DE RIO
– Cọc đại trà: chưa thi công
– Kết cấu, MEP và hoàn thiện 20 căn biệt thự ven sông (gói 3): chưa thi công
– Cửa nhôm kính 20 căn biệt thự ven sông (gói 4b): chưa thi công

Công viên trung tâm 4,3ha
– Kè hồ cầu đi bộ (gói 8): Hoàn thành ngày 20‐3‐2018
– Hardscape, các tiện ích công trình công viên 4,3ha (gói 10) thời gian thi công từ ngày 5‐ 6‐2018
đến ngày 28‐10‐2018: Nhà thầu đang triển khai thi công
– Hồ bơi (gói 11): Triển khai đào đất vào ngày 15‐ 5‐2018. Đổ bê tông đáy hồ ngày 20‐7‐2018, Tiếp
tục thi công thành hồ.
– Cây xanh đường, công viên + sân vườn: Đang thi công

Công Viên bờ sông 1ha
– Kè sông, đập tràn, kênh dẫn (gói 8) Thời gian thi công từ 6‐6‐2018 đến 24‐1‐2019: Đã hoàn
thành đóng 12/12 cọc thử. Đóng được 47 cọc ván.
– Hardscape, các tiện ích chung (gói 13): Chưa thi công
– Cây Xanh (gói 13): Chưa thi công