LAVILA 1 – TUẦN 1 – THÁNG 3/2018

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG LAVILA 1 – 3.2018

Giai đoạn 1 (192 căn)

 • Đường 30 m kết nối với đường Nguyễn Hữu Thọ: Đã hoàn thành đến lớp nhựa hạt thô, hệ thống thoát nước thải, nước mưa, chiếu sáng đã xong
 • San lấp (gói 5): Đã hoàn thành
 • Cọc thử + cọc đại trà (gói 6): Đã hoàn thành
 • Hạ tầng kỹ thuật + đấu nối hạ tầng (gói 7:  Đã hoàn thành đến lớp nhựa hạt thô đường số 3,4, B1, B2, đường C, D hoàn thành đến cấp phối đá dăm loại 2, hệ thống thoát nước thải, nước mưa đã hoàn thành, đang triển khai thi công phần bó vỉa: 90%
 • Kết cấu móng và thân 192 căn liên kế (gói 1): Đã hoàn thành ( công việc nắp bể nước ngầm đang tiến hành)
 • MEP và hoàn thiện 192 căn liên kế (gói 1): Sơn ngoài đạt 98%
 • Cửa nhôm kính 192 căn (gói 4a) Đang thi công lắp dựng khung đạt 100% khối lượng, cánh, kính đạt 90%
 • Trạm xử lý nước thải Chưa thi công
 • Softscape + sân vườn (gói 12): Đang trồng cây lớn đường B1, B2, C
 • Cấp nước thủy cục và điện (gói 9);  Đang thi công đạt 90% khối lượng đặt ống
 • Hệ thống thông tin liên lạc (hợp tác đầu tư – gói 15): Đang thi công

Giai đoạn 2 ( căn biệt thự ven hồ)

 • Kết cấu, MEP và hoàn thiện căn biệt thự ven hồ (gói 2):Hoàn thành kết cấu vào ngày 5-12-2017, Xây tường đạt 100%, Tô tường đạt 98%, lợp ngói đạt 100%, sơn nước 50%.
 • Cửa nhôm kính căn biệt thự ven hồ (gói 4b): Chuẩn bị thi công