LAVILA 1 – TUẦN 2 – THÁNG 9/2017

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG LAVILA 1 TỪ NGÀY 8.9 – 15.9.2017

I/ Giai đoạn 1 (192 căn):

1. Đường 30 m kết  nối với đường Nguyễn Hữu Thọ: Đã hoàn thành đến lớp nhựa hạt thô, hệ thống thoát nước thải, nước mưa, chiếu sáng đã xong. Sẽ triển khai thảm nhựa hạt mịn khi cần.

2. San lấp, cọc thử, cọc đại trà: Đã hoàn thành

3. Hạ tầng kỹ thuật +  đấu nối hạ tầng: Đã hoàn thành đến lớp nhựa  hạt thô đường số 3,4, đường  B1, B2, B3, D hoàn thành đến cấp phối đá dăm loại 2, hệ  thống thoát nước thải, nước  mưa đã hoàn thành. Sẽ triển khai phần còn lại vào tháng 11‐ 2017.

4. Kết cấu móng và thân 192 căn liên kế: Đã hoàn thành

5. MEP và hoàn thiện 192 căn liên kế:

‐ Xây tường tầng 1: 90%

‐ Xây tường tầng 2: 50%

‐ Xây tường tầng 3: 20%

‐ Tiến hành công tác chống  thấm sê nô,  mái bằng, lắp  dựng khung mái

6. Softscape + sân vườn: Đã triển khai xong việc trồng cây lớn vỉa hè

II/ Giai đoạn 2 (26 căn biệt thự ven hồ):

1. Kết cấu, MEP và hoàn thiện 26 căn biệt thự ven hồ: Đạt 100% khối lượng móng, bể  nước ngầm, bể tự hoại, dầm  sàn tầng trệt đạt 100%, tầng 2  đạt 60%, tầng 3 đạt 10%

III/ Công viên trung tâm 4,3ha:

1. Kè hồ cầu đi bộ: Bắt đầu thi công kè

HÌNH ẢNH CHI TIẾT: