LAVILA 1 – TUẦN 4 – THÁNG 8/2018

Giai đoạn 1 (192 căn)

 • Đường 30 m kết nối với đường Nguyễn Hữu Thọ – Đang thi công vỉa hè đoạn LAVILA 1 đạt 100% khối lượng
 • San lấp (gói 5) – Đã hoàn thành
 • Cọc thử + cọc đại trà (gói 6) – Đã hoàn thành
 • Hạ tầng kỹ thuật + đấu nối hạ tầng (gói 7) – Đang thi công vỉa hè đường B1,B2, C, 3 đạt 97% khối lượng
 • Kết cấu móng và thân 192 căn liên kế (gói 1) Đã hoàn thành
 • MEP và hoàn thiện 192 căn liên kế (gói 1)
 • Đã bàn giao được 145/192 căn cho khách hàng
 • Cửa nhôm kính 192 căn (gói 4a) Đã hoàn thành
 • Trạm xử lý nước thải – Ép 100% số cọc BTCT, đang thi công cừ larsen
 • Softscape + sân vườn (gói 12) Đang trồng cây tiểu công viên, vỉa hè. Đạt 75% khối lượng
 • Cấp nước thủy cục và điện (gói 9) Tiếp tục lắp đồng hồ nước, đã lắp 60/192 đồng hồ điện
 • Hệ thống thông tin liên lạc (hợp tác đầu tư – gói 15) Hoàn thành việc đặt ống ngầm

Giai đoạn 2 ( căn biệt thự ven hồ)

 • Kết cấu, MEP và hoàn thiện căn biệt thự ven hồ (gói 2) Hoàn thành kết cấu vào ngày 5-12-2017, hoàn thành vào ngày 31-5-2018, bàn giao cho khách hàng 4/26 căn
 • Cửa nhôm kính căn biệt thự ven hồ (gói 4b) Hoàn thành

Công viên trung tâm 4,3ha

 • Kè hồ cầu đi bộ (gói 8) – Hoàn thành ngày 20-3-2018
 • Hardscape, các tiện ích công trình công viên 4,3ha (gói 10) thời gian thi công từ ngày 5-6-2018 đến ngày 28-10-2018 Nhà thầu đang triển khai thi công, hoàn thành 70% xây tô chòi nghỉ, hoàn thành 60% đường đi bộ bê tông cào
 • Hồ bơi (gói 11) Hoàn thành kết cấu hồ bơi ngày 6-8-2018
 • Cây xanh đường, công viên + sân vườn Đang thi công đạt 65% khối lượng

Công viên bờ sông 1ha

 • Kè sông, đập tràn, kênh dẫn (gói 8) Thời gian thi công từ 6-6-2018 đến 24-1-2019
 • Phân đoạn 1: cừ ván hoàn thành 100%– cọc D500 đạt 100%,
 • Pđ 2: cừ ván đạt 50% – cọc D500 đạt 10%. Kênh dẫn: đạt 60% khối lượng đào, 40% thảm đá. Phân đoạn 4: cừ ván đạt 100% – cọc D500 đạt 60%.
 • Phân đoạn 5: cừ ván đạt 10%