LAVILA 2 – TUẦN 1 – THÁNG 10/2017

  • TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG LAVILA 2 TỪ NGÀY 29/9 – 6/10/2017

 

I/ Giai đoạn 1 (183 căn):

1. San lấp, cọc thử, cọc đại trà: Đã hoàn thành

2. Hạ tầng kỹ thuật + đấu nối hạ tầng:

– Đường VP1: đào xử lý đất yếu 100%, lớp đá mi 100%, lớp đá cấp phối loại 2 95%, hệ thống nước mưa đạt 95%, hệ thống nước thải đạt 95%.

– Đường VP2: đào xử lý đất yếu 100%. hệ thống nước mưa đạt 95%, lớp đá mi 100%, lớp đá cấp phối loại 2 95% hệ thống nước thải đạt 95%.

– Đường VP3: đào xử lý đất yếu 100%, hệ thống nước mưa đạt 95%, hệ thống nước thải đạt 95%, Lớp đá mi 100%. Lớp đá cấp phối loại 2 đạt 100%

– Đường C: đào xử lý đất yếu đạt 95%, hệ thống nước mưa đạt 95%, hệ thống nước thải đạt 95%

  • HÌNH ẢNH CHI TIẾT: 

Thi công đường VP1- gói hạ tầng – LAVILA 2: 9h ngày 6-10-2017

Thi công đường VP1- gói hạ tầng – LAVILA 2: 9h ngày 6-10-2017

Thi công đường VP1- gói hạ tầng – LAVILA 2: 9h ngày 6-10-2017

Thi công đường VP1- gói hạ tầng – LAVILA 2: 9h ngày 6-10-2017

Thi công đường VP1- gói hạ tầng – LAVILA 2: 9h ngày 6-10-2017

Thi công đường VP1- gói hạ tầng – LAVILA 2: 9h ngày 6-10-2017