LAVILA 2 – TUẦN 1 – THÁNG 5/2018

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG LAVILA 2

 • Giai đoạn 1 (183 căn) San lấp (gói 5): Đã hoàn thành
 • Cọc thử + cọc đại trà (gói 4): Đã hoàn thành
 • Hạ tầng kỹ thuật + đấu nối hạ tầng (gói 6)

– Đường VP1: đào xử lý đất yếu 100%, lớp đá mi 100%, lớp đá cấp phối loại 2 100%, hệ thống nước mưa đạt 95%, hệ thống nước thải đạt 95%.
– Đường VP2: đào xử lý đất yếu 100%. hệ thống nước mưa đạt 100%, lớp đá mi 100%, lớp đá cấp phối loại 2 100% hệ thống nước thải đạt 100%.
– Đường VP3: đào xử lý đất yếu 100%, hệ thống nước mưa đạt 100%, hệ thống nước thải đạt 100%, Lớp đá mi 100%. Lớp đá cấp phối loại 2 đạt 100%
– Đường C: đào xử lý đất yếu đạt 100%, hệ thống nước mưa đạt 100%, hệ thống nước thải đạt 100%, lớp đá mi đạt 100%, Lớp đá cấp phối loại 2 đạt 100%

 • Trọn gói phần thô, hoàn thiện, hàng rào và MEP 112 căn (gói 1): Triển khai thi công từ ngày 18-9-2017, hoàn thành thi công kết cấu, xây tường đạt 95%, tô ngoài đạt 35%
 • Trọn gói phần thô, hoàn thiện, hàng rào và MEP 71 căn (gói 1): Triển khai thi công từ ngày 25-9-2017. Hoàn thành phần kết cấu ngày 29-4-2018, Xây tường 65%
 • Cửa nhôm kính 183 căn (gói 3a): Chưa thi công
 • Softscape + sân vườn (gói 10): Chưa thi công
 • Cấp nước thủy cục và điện (gói 7): Chưa thi công
 • Hệ thống thông tin liên lạc (hợp tác đầu tư – gói 8): Chưa thi công

Giai đoạn 2 (77 căn)

 • Trọn gói phần thô, hoàn thiện, hàng rào và MEP 77 căn (gói 2): Triển khai thi công từ ngày 5-12-2017, đạt 100%
 • Nền trệt đạt 100%, sàn 2 đạt 100%, sàn 3 đạt 75%
 • Cửa nhôm kính 77 căn (gói 3b): Chưa thi công