LAVILA 2 – TUẦN 1 – THÁNG 9/2017

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG LAVILA 2 TỪ NGÀY 25.8 – 4.9.2017

Giai đoạn 1 (183 căn)

1. San lấp: Đã hoàn thành

2. Cọc thử + cọc đại trà: Đã hoàn thành

3. Hạ tầng kỹ thuật + đấu nối hạ tầng:

– Đường VP1: đào xử lý đất yếu 95%, lớp đá mi 95%, hệ thống nước mưa đạt 95%, hệ thống nước thải đạt 95%.

– Đường VP2: đào xử lý đất yếu 95%. hệ thống nước mưa đạt 95%, hệ thống nước thải đạt 75%.

– Đường VP3: đào xử lý đất yếu 95%, hệ thống nước mưa đạt 95%. Lớp đá mi 95%.

– Đường C: đào xử lý đất yếu đạt 95%, hệ thống nước mưa đạt 90%.

– Đường số 1 tạm ngưng thi công chờ xử lý hệ thống điện cao thế.

4. Trọn gói phần thô, hoàn thiện, hàng rào và MEP: Triển khai thi công từ ngày 4-9-2017

Hình ảnh chi tiết:

Thi công đường VP1- gói hạ tầng – LAVILA 2: 11h ngày 1-9-2017

Thi công đường VP1, VP2, C- gói hạ tầng – LAVILA 2: 11h ngày 1-9-2017