LAVILA 2 – TUẦN 2 – THÁNG 9/2017

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG LAVILA 2 TỪ NGÀY 8.9 – 15.9.2017

I/ Giai đoạn 1 (183 căn):

1. San lấp, cọc thử, cọc đại trà: Đã hoàn thành

2. Hạ tầng kỹ thuật + đấu nối hạ tầng:

– Đường VP1: đào xử lý đất yếu 95%, lớp đá mi  95%, lớp đá cấp phối loại 2 95%, hệ thống nước mưa đạt 95%, hệ thống nước thải đạt 95%

‐ Đường VP2: đào xử lý đất yếu 95%, hệ thống nước mưa đạt 95%, hệ thống nước thải đạt 95%

‐ Đường VP3: đào xử lý đất yếu 95%, hệ thống nước mưa đạt 95%, hệ thống nước thải đạt 95%, lớp đá mi 95%, lớp đá cấp phối loại 2 đạt 70%

‐ Đường C: đào xử lý đất yếu đạt 95%, hệ thống nước mưa đạt 95%, hệ thống nước thải đạt 95%

‐ Đường số 1 tạm ngưng thi công chờ xử lý hệ thống điện cao thế.

3. Trọn gói phần thô, hoàn thiện, hàng  rào và MEP 183  căn: Triển khai thi công từ ngày 20/9/2017

HÌNH ẢNH CHI TIẾT: