LAVILA – Tuần 3 – Tháng 12/2016

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG TỪ NGÀY 11.12.2016 – 18.12.2016


1.1 Đường 30m:
1.1.1 Đoạn Phước Kiển:
– Hệ thống thoát nước mưa, nước thải hoàn thành: 95%
– Kết cấu nền đường hoàn thiện tới lớp đá dăm loại 2 hoàn thành: 100%
– Kết cấu nền đường hoàn thiện tới lớp đá dăm loại 1 hoàn thành: 100%
– Bó vỉa bồn bông, bó vỉa: 100%.
1.1.2 Đoạn Vĩnh Phước:
– Hệ thống thoát nước mưa, nước thải hoàn thành: 95%
– Kết cấu nền đường hoàn thiện tới lớp đá dăm loại 2 hoàn thành: 100%
– Kết cấu nền đường hoàn thiện tới lớp đá dăm loại 1 hoàn thành: 90%
– Bó vỉa bồn bông: 100%.

1.1.3 Đoạn Nguyễn Hữu Thọ – Vĩnh Phước:
– Kết cấu nền đường xử lý đất yếu hoàn thành: 100%
– Kết cấu nền đường hoàn thiện tới lớp đá dăm loại 2 hoàn thành: 90%
– Kết cấu BTN: 30%
– Hệ thống thoát nước mưa hoàn thành: 95%

1.2 Đường số 3:
– Xử lý đất yếu đạt: 90%
– Kết cấu nền đường tới lớp đá mi: 40%
– Hệ thống thoát nước mưa hoàn thành: 80%

1.3 Đường B1:
– Xử lý đất yếu đạt: 100%
– Hệ thống thoát nước mưa hoàn thành: 95%

1.4 Đường B2:
– Xử lý đất yếu đạt: 90%
– Kết cấu nền đường tới lớp đá mi: 80%
– Hệ thống thoát nước mưa hoàn thành: 60%

1.5 Đường C:
– Xử lý đất yếu đạt: 90%

1.6 Đường số 4:
– Xử lý đất yếu đạt: 60%

1.7 Cọc thử hoàn thành: 100%
1.8 Đường VP2:
– Xử lý đất yếu hoàn thành: 100%
– Kết cấu nền đường tới lớp đá mi: 100%
– Kết cấu nền đường hoàn thiện tới lớp đá dăm loại 2 hoàn thành: 95%
1.9 Hàng rào tạm hoàn thành: 100%.

1.10 Cào cỏ trước khi san lấp nâng cao độ nền hoàn thành: 100%.
1.11 San lấp nâng cao độ nền +2.500 hoàn thành xong 100%
1.12 Đào đắt hồ cảnh quan hoàn thành: 95%.

1.13 Móng trụ quảng cáo hoàn thành: 100%

1.14 Lắp trụ quảng cáo hoàn thành 100%.

1.15 Điện phục vụ thi công dự án hoàn thành 100%

1.16 Nước phục vụ thi công đường ống D300:

1.17 Thi công chiếu sáng hàng rào tạm hoàn thành: 100%

1.18 Tập kết máy móc thiết bị ép cọc đại trà và kiểm định: 100%

1.19 Ép cọc đạt 1090/2440 tim

1.20 Di dời ống thoát nước D1000 khu 23a: 95%

1.21 San lấp khu Vĩnh Phước đạt 25%


HÌNH ẢNH CÔNG TRƯỜNG (Click vào hình để xem được rõ hơn)