LAVILA – TUẦN 4 – THÁNG 1.2017

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG TỪ NGÀY 15.1 – 31.1.2017

1. Đường 30m:

1.1. Đoạn Phước Kiển:

– Hệ thống thoát nước mưa, nước thải hoàn thành: 95%
– Kết cấu nền đường hoàn thiện tới lớp đá dăm loại 2 hoàn thành: 100%
– Kết cấu nền đường hoàn thiện tới lớp đá dăm loại 1 hoàn thành: 100%
– Bó vỉa bồn bông, bó vỉa: 100%.
– Thảm nhựa lớp 1: 100%

1.2. Đoạn Vĩnh Phước:

– Hệ thống thoát nước mưa, nước thải hoàn thành: 95%
– Kết cấu nền đường hoàn thiện tới lớp đá dăm loại 2 hoàn thành: 100%
– Kết cấu nền đường hoàn thiện tới lớp đá dăm loại 1 hoàn thành: 100%
– Bó vỉa bồn bông, vỉa hè: 100%.
– Thảm nhựa lớp 1: 100%

1.3. Đoạn Nguyễn Hữu Thọ – Vĩnh Phước:

– Hệ thống thoát nước mưa hoàn thành: 100%
– Kết cấu nền đường xử lý đất yếu hoàn thành: 100%
– Kết cấu nền đường hoàn thiện tới lớp đá dăm loại 2 hoàn thành: 100%
– Kết cấu nền đường hoàn thiện tới lớp đá dăm loại 1 hoàn thành: 100%
– Bó vỉa: 100%.
– Thảm nhựa lớp 1: 100%

2. Đường số 3:

– Xử lý đất yếu đạt: 95%
– Kết cấu nền đường tới lớp đá mi: 90%
– Hệ thống thoát nước mưa hoàn thành: 95%

3. Đường B1:

– Xử lý đất yếu đạt: 100%
– Kết cấu nền đường tới lớp đá mi: 95%
– Hệ thống thoát nước mưa hoàn thành: 95%

4. Đường B2:

– Xử lý đất yếu đạt: 100%
– Kết cấu nền đường tới lớp đá mi: 95%
– Hệ thống thoát nước mưa hoàn thành: 95%

5. Đường C:

– Xử lý đất yếu đạt: 90%
– Hệ thống thoát nước mưa hoàn thành: 95%

6. Đường số 4:

– Xử lý đất yếu đạt: 90%

7. Cọc thử hoàn thành: 100%

8. Đường VP2:

– Xử lý đất yếu hoàn thành: 100%
– Kết cấu nền đường tới lớp đá mi: 100%
– Kết cấu nền đường hoàn thiện tới lớp đá dăm loại 2 hoàn thành: 100%

9. Hàng rào tạm hoàn thành: 100%.

10. Cào cỏ trước khi san lấp nâng cao độ nền hoàn thành: 100%.

11. San lấp nâng cao độ nền +2.500 hoàn thành xong 100%

12. Đào đắt hồ cảnh quan hoàn thành: 95%.

13. Điện phục vụ thi công dự án hoàn thành 100%

14. Nước phục vụ thi công đường ống D300: 70%

15. Thi công chiếu sáng hàng rào tạm hoàn thành: 100%

16. Di dời ống thoát nước D1000 khu 23a: 100%

17. San lấp khu Vĩnh Phước đạt 100%

18. Ép cọc đạt 2388/2440 tim cho 192 căn, 111/753 tim cho 26 căn biệt thự song lập

19. Đào đất, bê tông lót, bê tông, cốt pha đài móng: hoàn thành dãy C1, C2, C3, C5