LAVILA – TUẦN 4 – THÁNG 2.2017

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG TỪ NGÀY 12.2 – 25.2.2017

Đường 30m:

1.1.1 Đoạn Phước Kiển:

– Hệ thống thoát nước mưa, nước thải hoàn thành: 95%
– Kết cấu nền đường hoàn thiện tới lớp đá dăm loại 2 hoàn thành: 100%
– Kết cấu nền đường hoàn thiện tới lớp đá dăm loại 1 hoàn thành: 100%
– Bó vỉa bồn bông, bó vỉa: 100%.
– Thảm nhựa lớp 1: 100%

1.1.2 Đoạn Vĩnh Phước:

– Hệ thống thoát nước mưa, nước thải hoàn thành: 95%
– Kết cấu nền đường hoàn thiện tới lớp đá dăm loại 2 hoàn thành: 100%
– Kết cấu nền đường hoàn thiện tới lớp đá dăm loại 1 hoàn thành: 100%
– Bó vỉa bồn bông, vỉa hè: 100%.
– Thảm nhựa lớp 1: 100%

1.1.3 Đoạn Nguyễn Hữu Thọ – Vĩnh Phước:

– Hệ thống thoát nước mưa hoàn thành: 100%
– Kết cấu nền đường xử lý đất yếu hoàn thành: 100%
– Kết cấu nền đường hoàn thiện tới lớp đá dăm loại 2 hoàn thành: 100%
– Kết cấu nền đường hoàn thiện tới lớp đá dăm loại 1 hoàn thành: 100%
– Bó vỉa: 100%.
– Thảm nhựa lớp 1: 100%

1.2 Đường số 3:

– Xử lý đất yếu đạt: 95%
– Kết cấu nền đường tới lớp đá mi: 90%
– Kết cấu nền đường hoàn thiện tới lớp đá dăm loại 2 hoàn thành: 90%
– Hệ thống thoát nước mưa hoàn thành: 95%

1.3 Đường B1:

– Xử lý đất yếu đạt: 100%
– Kết cấu nền đường tới lớp đá mi: 95%
– Hệ thống thoát nước mưa hoàn thành: 95%
– Hệ thống thoát nước thải hoàn thành: 90%

1.4 Đường B2:

– Xử lý đất yếu đạt: 100%
– Kết cấu nền đường tới lớp đá mi: 95%
– Hệ thống thoát nước mưa hoàn thành: 95%
– Hệ thống nước thải hoàn thành 80%

1.5 Đường C:

– Xử lý đất yếu đạt: 100%
– Kết cấu nền đường tới lớp đá mi: 95%
– Hệ thống thoát nước mưa hoàn thành: 95%
– Hệ thống thoát nước thải hoàn thành: 30%

1.6 Đường số 4:

– Xử lý đất yếu đạt: 90%
– Hệ thống thoát nước mưa hoàn thành 80%.

1.7 Cọc thử hoàn thành: 100%

1.8 Đường VP2:

– Xử lý đất yếu hoàn thành: 100%
– Kết cấu nền đường tới lớp đá mi: 100%
– Kết cấu nền đường hoàn thiện tới lớp đá dăm loại 2 hoàn thành: 100%

1.9 Hàng rào tạm hoàn thành: 100%.

1.10 Cào cỏ trước khi san lấp nâng cao độ nền hoàn thành: 100%.

1.11 San lấp nâng cao độ nền +2.500 hoàn thành xong 100%

1.12 Đào đắt hồ cảnh quan hoàn thành: 95%.

1.13 Móng trụ quảng cáo hoàn thành: 100%

1.14 Lắp trụ quảng cáo hoàn thành 100%.

1.15 Điện phục vụ thi công dự án hoàn thành 100%

1.16 Nước phục vụ thi công đường ống D300: 70%

1.17 Thi công chiếu sáng hàng rào tạm hoàn thành: 100%

1.18 Di dời ống thoát nước D1000 khu 23a: 100%

1.19 San lấp khu Vĩnh Phước đạt 100%

1.20 Ép cọc cho 192 căn: 100%.

1.21 Ép cọc cho biệt thự song lập đạt: 560/753 tim cho 26 căn biệt thự song lập

1.22 Đào đất, bê tông lót, cốt thép, cốp pha, bê tông đài móng: hoàn thành dãy C1,
C2, C3, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11 đạt 176/192 căn.

1.23 Đào đất, bê tông lót, cốp pha, bê tông, cốt thép bể tự hoại, bể nước đạt 20/192.