LAVILA – THÁNG 10/2016

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG THÁNG 10/2016

Đường 30m đã đi vào giai đoạn hoàn thiện.
Đào đắp tạo hình hồ cảnh quan.
Tái lập mặt bằng dãy nhà C1-C3 chuẩn bị cho ép cọc đại trà.