LAVILA 2 – TUẦN 1 – THÁNG 11/2017

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG LAVILA 2 TỪ NGÀY 4.11 – 11.11.2017

Giai đoạn 1 (183 căn)

Hạ tầng kỹ thuật + đấu nối hạ tầng

  • Đường VP1: đào xử lý đất yếu 100%, lớp đá mi 100%, lớp đá cấp phối loại 2 95%, hệ thống nước mưa đạt 95%, hệ thống nước thải đạt 95%.
  • Đường VP2: đào xử lý đất yếu 100%. hệ thống nước mưa đạt 100%, lớp đá mi 100%, lớp đá cấp phối loại 2 100% hệ thống nước thải đạt 100%.
  • Đường VP3: đào xử lý đất yếu 100%, hệ thống nước mưa đạt 100%, hệ thống nước thải đạt 100%, Lớp đá mi 100%. Lớp đá cấp phối loại 2 đạt 100%
  • Đường C: đào xử lý đất yếu đạt 100%, hệ thống nước mưa đạt 100%, hệ thống nước thải đạt 100%

Trọn gói phần thô, hoàn thiện, hàng rào và MEP 112 căn:

  • Triển khai thi công từ ngày 18-9-2017, hoàn thành thi công các bể ngầm 112 căn, đang tiến hành thi công sàn trệt đạt 40%, lầu 2 đạt 10%

Trọn gói phần thô, hoàn thiện, hàng rào và MEP 71 căn:

  • Triển khai thi công từ ngày 25-9-2017. Xong móng ngày 25-10-2017, bể tự hoại, nước ngầm 80%, đang thi công sàn trệt

HÌNH ẢNH CHI TIẾT CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG DỰ ÁN LAVILA 2: