LAVILA 2 – TUẦN 1 – THÁNG 4/2018

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG LAVILA 2

Giai đoạn 1 (183 căn)

  • San lấp (gói 5): Đã hoàn thành
  • Cọc thử + cọc đại trà (gói 4): Đã hoàn thành
  • Hạ tầng kỹ thuật + đấu nối hạ tầng (gói 6)

– Đường VP1: đào xử lý đất yếu 100%, lớp đá mi 100%, lớp đá cấp phối loại 2 100%, hệ thống nước mưa đạt 95%, hệ thống nước thải đạt 95%.
– Đường VP2: đào xử lý đất yếu 100%. hệ thống nước mưa đạt 100%, lớp đá mi 100%, lớp đá cấp phối loại 2 100% hệ thống nước thải đạt 100%.
– Đường VP3: đào xử lý đất yếu 100%, hệ thống nước mưa đạt 100%, hệ thống nước thải đạt 100%, Lớp đá mi 100%. Lớp đá cấp phối loại 2 đạt 100%
– Đường C: đào xử lý đất yếu đạt 100%, hệ thống nước mưa đạt 100%, hệ thống nước thải đạt 100%, lớp đá mi đạt 100%, Lớp đá cấp phối loại 2 đạt 100%
– Đường số 1 tạm ngưng thi công chờ xử lý hệ thống điện cao thế.

  • Trọn gói phần thô, hoàn thiện, hàng rào và MEP 112 căn (gói 1)
  • Triển khai thi công từ ngày 18-9-2017, hoàn thành thi công kết cấu, xây tường đạt 80%
  • Trọn gói phần thô, hoàn thiện, hàng rào và MEP 71 căn (gói 1): Triển khai thi công từ ngày 25-9-2017. Đang thi công sàn mái đạt 45%, Xây tường 15%
  • Cửa nhôm kính 183 căn (gói 3a): Chưa thi công
  • Softscape + sân vườn (gói 10): Chưa thi công
  • Cấp nước thủy cục và điện (gói 7): Chưa thi công
  • Hệ thống thông tin liên lạc (hợp tác đầu tư – gói 8): Chưa thi công