Tiến độ

LAVILA ĐÔNG SÀI GÒN THÁNG 12/2019

THÁNG 12.2019

Phần kết cấu móng và phần thân Kết thúc               47/48 Phần hoàn thiện Xây tường           Kết thúc               47/48 Chống thấm mái               Kết thúc               47/48 Cán vữa sàn mái                Kết thúc               47/48 Lát gạch tàu mái               Kết thúc               47/48 Lắp dựng kèo mái             Kết thúc               47/48 Lợp ngói mái      Kết thúc               47/48 Tô tường […]

Xem chi tiết

LAVILA ĐÔNG SÀI GÒN THÁNG 11/2019

THÁNG 11.2019

Phần kết cấu móng và phần thân Kết thúc 47/48 Phần hoàn thiện Xây tường    Kết thúc    47/48 Chống thấm mái               Kết thúc               47/48 Cán vữa sàn mái                Kết thúc               47/48 Lát gạch tàu mái               Kết thúc               47/48 Lắp dựng kèo mái             Kết thúc               47/48 Lợp ngói mái      Kết thúc               47/48 Tô tường […]

Xem chi tiết

LAVILA ĐÔNG SÀI GÒN THÁNG 10/2019

THÁNG 10.2019

Phần kết cấu móng và phần thân Kết thúc 47/48 Phần hoàn thiện Xây tường: kết thúc 47/48 Chống thấm mái: Kết thúc 47/48 Cán vữa sàn mái: Kết thúc 47/48 Lát gạch tàu mái:Kết thúc 47/48 Lắp dựng kèo mái: Kết thúc 47/48 Lợp ngói mái: Kết thúc 47/48 Tô tường ngoài: Kết thúc […]

Xem chi tiết

LAVILA ĐÔNG SÀI GÒN – THÁNG 9/2019

THÁNG 09.2019

Phần kết cấu móng và phần thân Kết thúc 47/48 Phần hoàn thiện Xây tường – Kết thúc 47/48 Chống thấm mái – kết thúc 47/48 Cán vữa sàn mái – kết thúc 47/48 Lát gạch tàu mái – kết thúc 47/48 Lắp dựng kèo mái – kết thúc 47/48 Lợp ngói mái – kết […]

Xem chi tiết

LAVILA ĐÔNG SÀI GÒN – THÁNG 8/2019

THÁNG 08.2019

Phần kết cấu móng và phần thân Kết thúc 47/48 Phần hoàn thiện Xây tường 1F Đang thi công 47/48 Xây tường 2F Đang thi công 47/48 Xây tường 3F Đang thi công 47/48 Xây tường 4F Đang thi công 47/48 Chống thấm mái Đang thi công 47/48 Cán vữa sàn mái Đang thi công […]

Xem chi tiết

LAVILA ĐÔNG SÀI GÒN – THÁNG 7/2019

THÁNG 07.2019

Phần kết cấu móng và phần thân Kết thúc 47/48 Phần hoàn thiện Xây tường 1F Đang thi công 47/48 Xây tường 2F Đang thi công 47/48 Xây tường 3F Đang thi công 47/48 Xây tường 4F Đang thi công 47/48 Chống thấm mái Đang thi công 47/48 Cán vữa sàn mái Đang thi công […]

Xem chi tiết

LAVILA ĐÔNG SÀI GÒN – THÁNG 6/2019

THÁNG 06.2019

Phần Cọc  Ép cọc thử và thí nghiệm thử tĩnh Đã hoàn thành 100% Ép cọc đại trà Đã hoàn thành 100% Công trình tạm Hàng rào tạm Đang thực hiện 100% Đèn chiếu sáng quảng cáo Đang thực hiện 100% Phần Móng & Kết Cấu khung BTCT Đài Móng Đang thực hiện 100% Sàn […]

Xem chi tiết

LAVILA ĐÔNG SÀI GÒN – THÁNG 5/2019

THÁNG 05.2019

Móng, Sàn trệt Bê tông lót móng  kết thúc 48/48 Coffa, CT móng kết thúc 48/48 Bê tông móng kết thúc 48/48 Coffa, CT bể ngầm kết thúc 48/48 Bê tông bể ngầm kết thúc 48/48 MEP sàn trệt kết thúc 48/48 BT lót ĐK,Sàn T kết thúc 48/48 Coffa, CT ĐK,sàn T kết thúc […]

Xem chi tiết

LAVILA ĐÔNG SÀI GÒN – THÁNG 4/2019

THÁNG 04.2019

Phần Cọc Ép cọc thử và thí nghiệm thử tĩnh Kết cấu Đã hoàn thành 100% Ép cọc đại trà Kết cấu Đã hoàn thành 100% Công trình tạm Hàng rào tạm Công trình tạm Đang thực hiện 100% Đèn chiếu sáng quảng cáo Q/C Đang thực hiện 100% Phần Móng & Kết Cấu khung […]

Xem chi tiết

LAVILA ĐÔNG SÀI GÒN – THÁNG 3/2019

THÁNG 03.2019

Phần Cọc Ép cọc thử và thí nghiệm thử tĩnh Kết cấu Đã hoàn thành 100% Ép cọc đại trà Kết cấu Đã hoàn thành 100% Công trình tạm Hàng rào tạm Công trình tạm Đang thực hiện 100% Đèn chiếu sáng quảng cáo Q/C Đang thực hiện 100% Phần Móng & Kết Cấu khung […]

Xem chi tiết

LAVILA ĐÔNG SÀI GÒN – THÁNG 1/2019

THÁNG 01.2019

Phần Cọc Ép cọc thử và thí nghiệm thử tĩnh Kết cấu Đã hoàn thành 100% Ép cọc đại trà Kết cấu Đã hoàn thành 100% Công trình tạm Hàng rào tạm Công trình tạm Đang thực hiện 100% Đèn chiếu sáng quảng cáo Q/C Đang thực hiện 100% Phần Móng & Kết Cấu khung […]

Xem chi tiết

LAVILA ĐÔNG SÀI GÒN – THÁNG 12/2018

THÁNG 12.2018

Phần Cọc Ép cọc thử và thí nghiệm thử tĩnh Kết cấu Đã hoàn thành 100% Ép cọc đại trà Kết cấu Đã hoàn thành 100% Công trình tạm Hàng rào tạm Công trình tạm Đang thực hiện 100% Đèn chiếu sáng quảng cáo Q/C Đang thực hiện 100% Phần Móng & Kết Cấu khung […]

Xem chi tiết

LAVILA ĐÔNG SÀI GÒN – THÁNG 11/2018

THÁNG 11.2018

Phần Cọc Ép cọc thử và thí nghiệm thử tĩnh Kết cấu Đã hoàn thành 100% Ép cọc đại trà Kết cấu Đã hoàn thành 100% Công trình tạm Hàng rào tạm Công trình tạm Đang thực hiện 100% Đèn chiếu sáng quảng cáo Q/C Đang thực hiện 100% Phần Móng & Kết Cấu khung […]

Xem chi tiết

LAVILA ĐÔNG SÀI GÒN – THÁNG 10/2018

THÁNG 11.2018

Phần Cọc Ép cọc thử và thí nghiệm thử tĩnh Kết cấu Đã hoàn thành 100% Ép cọc đại trà Kết cấu Đã hoàn thành 100% Công trình tạm Hàng rào tạm Công trình tạm Đang thực hiện 100% Đèn chiếu sáng quảng cáo Q/C Đang thực hiện 100% Phần Móng & Kết Cấu khung […]

Xem chi tiết

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG TUẦN 4 THÁNG 9/2018

THÁNG 10.2018

Phần Cọc Ép cọc thử và thí nghiệm thử tĩnh Kết cấu Đã hoàn thành 100% Ép cọc đại trà Kết cấu Đã hoàn thành 100% Công trình tạm Hàng rào tạm Công trình tạm Đang thực hiện 100% Đèn chiếu sáng quảng cáo Q/C Đang thực hiện 100% Phần Móng & Kết Cấu khung […]

Xem chi tiết

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG TUẦN 4 THÁNG 8/2018

THÁNG 08.2018

Phần Cọc Ép cọc thử và thí nghiệm thử tĩnh – Kết cấu – Đã hoàn thành: 100% Ép cọc đại trà – Kết cấu – Đã hoàn thành: 100% Công trình tạm Hàng rào tạm – Công trình tạm – Đang thực hiện: 100% Đèn chiếu sáng quảng cáo Q/C – Đang thực hiện: […]

Xem chi tiết

Tiến độ xây dựng tuần 3 tháng 7

THÁNG 07.2018

Lavila Đông Sài Gòn 1 – BÁO CÁO TUẦN 3 THÁNG 7 1. Phần Cọc: – Ép cọc thử và thí nghiệ m thử tĩnh – Đã hoàn thành – 100% – Ép cọc đại trà – Đã hoàn thành – 100% 2. Công trình tạm: – Hàng rào tạm – Đã hoàn thành – […]

Xem chi tiết

Tiến độ xây dựng tuần 3 tháng 6

THÁNG 06.2018

Lavila Đông Sài Gòn 1 – BÁO CÁO TUẦN 3 THÁNG 6 1. Phần Cọc: – Ép cọc thử và thí nghiệ m thử tĩnh – Đã hoàn thành – 100% – Ép cọc đại trà – Đã hoàn thành – 100% 2. Công trình tạm: – Hàng rào tạm – Đã hoàn thành – […]

Xem chi tiết

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG TUẦN 1 THÁNG 5/2018

THÁNG 05.2018

Phần Cọc Ép cọc thử và thí nghiệm thử tĩnh – Kết cấu – Đã hoàn thành: 100% Ép cọc đại trà – Kết cấu – Đã hoàn thành: 100% Phần Móng & Kết Cấu khung BTCT Đài Móng Kết cấu Đang thực hiện: 100% Sàn trệt Kết cấu Đang thực hiện: 100% Cột tầng […]

Xem chi tiết

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG TUẦN 1 THÁNG 4/2018

THÁNG 04.2018

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG TUẦN 1 THÁNG 4/2018

Xem chi tiết

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG TUẦN 1 THÁNG 3/2018

THÁNG 03.2018

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG LAVILA ĐÔNG SÀI GÒN TUẦN 1 THÁNG 3/2018

Xem chi tiết

LAVILA ĐÔNG SÀI GÒN TUẦN 1 – THÁNG 1/2018

THÁNG 01.2018

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG LAVILA ĐÔNG SÀI GÒN TUẦN 1 – THÁNG 1/2018

Xem chi tiết

LAVILA ĐÔNG SÀI GÒN – TUẦN 2

THÁNG 09.2017

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG LAVILA ĐÔNG SÀI GÒN TỪ NGÀY 8.9 – 15.9.2017

Xem chi tiết

LAVILA ĐÔNG SÀI GÒN – TUẦN 1

THÁNG 09.2017

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG LAVILA ĐÔNG SÀI GÒN TỪ NGÀY 25.8 – 4.9.2017

Xem chi tiết

Tuần 1

THÁNG 07.2017

ĐANG CẬP NHẬT

Xem chi tiết