`

Tiến độ

LAVILA ĐÔNG SÀI GÒN THÁNG 10/2019

THÁNG 10.2019

Phần kết cấu móng và phần thân

Kết thúc 47/48

Phần hoàn thiện

Xây tường: kết thúc 47/48

Chống thấm mái: Kết thúc 47/48

Cán vữa sàn mái: Kết thúc 47/48

Lát gạch tàu mái:Kết thúc 47/48

Lắp dựng kèo mái: Kết thúc 47/48

Lợp ngói mái: Kết thúc 47/48

Tô tường ngoài: Kết thúc 47/48

Sơn nước ngoài nhà: Đang thi công 47/48

Lát gạch ban công: Kết thúc 47/48

Lắp cửa nhôm: Đang thi công 47/48

Tháo bao che 4F: Kết thúc  47/48

Tháo bao che 3F: Kết thúc  47/48

Tháo bao che 2F: Kết thúc  47/48

Tháo bao che 1F: Kết thúc  47/48

Lát nền sân trước sau: Đang thi công 47/48

Hệ thoát nước ngoài nhà: Kết thúc 47/48

Giai đoạn 2 – gói thầu 4 căn B1-09

Phần kết cấu

Kết cấu móng và phần thân Kết thúc 4/4 căn

Phần hoàn thiện

Xây tường 4F – kết thúc 4/4

Chống thấm mái – kết thúc 4/4

Tô tường ngoài – kết thúc 4/4

Thi công Mái ngói – đang thi công 4/4

Thi công sơn nước – đang thi công 4/4