`

Tiến độ

LAVILA ĐÔNG SÀI GÒN THÁNG 11/2019

THÁNG 11.2019

Phần kết cấu móng và phần thân

Kết thúc 47/48

Phần hoàn thiện

Xây tường    Kết thúc    47/48

Chống thấm mái               Kết thúc               47/48

Cán vữa sàn mái                Kết thúc               47/48

Lát gạch tàu mái               Kết thúc               47/48

Lắp dựng kèo mái             Kết thúc               47/48

Lợp ngói mái      Kết thúc               47/48

Tô tường ngoài  Kết thúc               47/48

Sơn nước ngoài nhà        Đang thi công    47/48

Lát gạch ban công            Kết thúc               47/48

Lắp cửa nhôm   Đang thi công    47/48

Tháo bao che 4F                Kết thúc               47/48

Tháo bao che 3F                Kết thúc               47/48

Tháo bao che 2F                Kết thúc               47/48

Tháo bao che 1F                Kết thúc               47/48

Lát nền sân trước sau     Đang thi công    47/48

Hệ thoát nước ngoài nhà       Kết thúc       47/48

Hệ điện nhẹ       Đang thi công    47/48

Hệ nước cấp       Đang thi công    21/48

Hệ điện năng     Đang thi công    47/48