`

Tiến độ

LAVILA ĐÔNG SÀI GÒN THÁNG 12/2019

THÁNG 12.2019

Phần kết cấu móng và phần thân

Kết thúc               47/48

Phần hoàn thiện

Xây tường           Kết thúc               47/48

Chống thấm mái               Kết thúc               47/48

Cán vữa sàn mái                Kết thúc               47/48

Lát gạch tàu mái               Kết thúc               47/48

Lắp dựng kèo mái             Kết thúc               47/48

Lợp ngói mái      Kết thúc               47/48

Tô tường ngoài  Kết thúc               47/48

Sơn nước ngoài nhà        Đang thi công    47/48

Lát gạch ban công            Kết thúc               47/48

Lắp cửa nhôm   Đang thi công    47/48

Tháo bao che 4F                Kết thúc               47/48

Tháo bao che 3F                Kết thúc               47/48

Tháo bao che 2F                Kết thúc               47/48

Tháo bao che 1F                Kết thúc               47/48

Lát nền sân trước sau     Đang thi công    47/48

Hệ thoát nước ngoài nhà              Kết thúc               47/48

Hệ điện nhẹ       Đang thi công    47/48

Hệ nước cấp       Đang thi công    21/48

Hệ điện nặng     Đang thi công    47/48

Giai đoạn  2

Gói thầu 4 căn B1-09

Phần kết cấu      Móng, phần thân              Kết thúc               4/4

Phần hoàn thiện               Xây tường 4F      Kết thúc               4/4

Chống thấm mái               Kết thúc               4/4

Tô tường ngoài  Kết thúc               4/4

Thi công Mái ngói             Đang thi công    04/04

Thi công sơn nước           Đang thi công    04/04