`

Tiến độ

LAVILA ĐÔNG SÀI GÒN – THÁNG 7/2019

THÁNG 07.2019

Phần kết cấu móng và phần thân

Kết thúc 47/48

Phần hoàn thiện

Xây tường 1F Đang thi công 47/48

Xây tường 2F Đang thi công 47/48

Xây tường 3F Đang thi công 47/48

Xây tường 4F Đang thi công 47/48

Chống thấm mái Đang thi công 47/48

Cán vữa sàn mái Đang thi công 47/48

Lát gạch tàu mái Đang thi công 35/48

Lắp dựng kèo mái Đang thi công 36/48

Tô tường ngoài Đang thi công47/48

Sơn nước ngoài nhà Đang thi công 3/48

Lát gạch ban công Đang thi công 1/48

 

Giai đoạn 2

Phần kết cấu

Kết cấu móng và phần thân Kết thúc 4/4 căn

Phần hoàn thiện

Xây tường 1F Đang thi công 4/4 căn

Xây tường 2F Đang thi công 4/4 căn

Xây tường 3F Đang thi công 3/4 căn

Xây tường 4F Đang thi công 3/4 căn