`

Tiến độ

LAVILA ĐÔNG SÀI GÒN – THÁNG 9/2019

THÁNG 09.2019

Phần kết cấu móng và phần thân

Kết thúc 47/48

Phần hoàn thiện

Xây tường – Kết thúc 47/48

Chống thấm mái – kết thúc 47/48

Cán vữa sàn mái – kết thúc 47/48

Lát gạch tàu mái – kết thúc 47/48

Lắp dựng kèo mái – kết thúc 47/48

Lợp ngói mái – kết thúc 47/48

Tô tường ngoài – kết thúc  47/48

Sơn nước ngoài nhà – đang thi công 47/48

Lát gạch ban công – kết thúc 47/48

Lắp cửa nhôm – đang thi công 47/48

Tháo bao che 4F – kết thúc 24/48

 

Giai đoạn 2 – gói thầu 4 căn B1-09

Phần kết cấu

Kết cấu móng và phần thân Kết thúc 4/4 căn

Phần hoàn thiện

Xây tường 4F – kết thúc 4/4

Chống thấm mái – kết thúc 4/4

Tô tường ngoài – kết thúc 4/4

Thi công Mái ngói – đang thi công 4/4

Thi công sơn nước – đang thi công 4/4