`

Tiến độ

LAVILA ĐÔNG SÀI GÒN TUẦN 1 – THÁNG 1/2018

THÁNG 01.2018

1. TÌNH HÌNH TIẾN ĐỘ:

Phần Cọc

Ép cọc thử và thí nghiệm thử tĩnh: Đã hoàn thành

Ép cọc đại trà: Đã hoàn thành

Phần Móng & Kết Cấu khung BTCT

Đài Móng: Đang thực hiện

Sàn trệt: Đang thực hiện

2.  HÌNH ẢNH THI CÔNG DỰ ÁN