`

Tiến độ

LAVILA ĐÔNG SÀI GÒN – TUẦN 1

THÁNG 09.2017

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG LAVILA ĐÔNG SÀI GÒN TỪ NGÀY 25.8 – 4.9.2017

Phần cọc:

Ép cọc thử và thí nghiệm thử tĩnh:  Đã hoàn thành 100%

Ép cọc đại trà: Đang thực hiện 30%

Hình ảnh: 

Robot ép cọc số 1 – đang thi công: ngày 31-08-2017

Robot ép cọc số 2 – đang thi công: ngày 31-08-2017