`

Tiến độ

LAVILA ĐÔNG SÀI GÒN – TUẦN 2

THÁNG 09.2017

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG LAVILA ĐÔNG SÀI GÒN TỪ NGÀY 8.9 – 15.9.2017

Phần Cọc: 

– Ép cọc thử và thí nghiệm thử tĩnh: Đã hoàn thành 100%

– Ép cọc đại trà: Đang thực hiện 88%

HÌNH ẢNH CHI TIẾT: