LAVILA 2 – THÁNG 4/2019

Giai đoạn 1 (183 căn)

San lấp (gói 5) Đã hoàn thành
Cọc thử + cọc đại trà (gói 4) Đã hoàn thành
Hạ tầng kỹ thuật + đấu nối hạ tầng (gói 6)

  • Đường VP1:  hoàn thành thảm nhựa lớp 1 ngày 28-10-2018, thi công vỉa hè bê tông cào đạt 80%
  • Đường VP2: hoàn thành thảm nhựa lớp 1 ngày 28-10-201, thi công vỉa hè bê tông cào đạt 70%
  • Đường VP3: hoàn thành thảm nhựa lớp 1 ngày 7-12-2018, vỉa hè bê tông cào đạt 35%
  • Đường C: hoàn thành thảm nhựa lớp 1 vào ngày 5-4-2019
  • Đường số 1: hoàn thành thi công cấp phối đá mi, đang thi công cấp phối đá dăm

Trọn gói phần thô, hoàn thiện, hàng rào và MEP 112 căn (gói 1): Hoàn thành công tác hoàn thiện ngày 5-4-2019, đang tiến hành các công tác defect bàn giao.

Trọn gói phần thô, hoàn thiện, hàng rào và MEP 71 căn (gói 1): Triển khai thi công từ ngày 25-9-2017. Hoàn thành phần kết cấu ngày 29-4-2018. Hoàn thành hoàn thiện ngày 5-12-2018, đã bàn giao xong.

Cửa nhôm kính 112 căn (gói 3a): Hoàn thành 16-1-2019

Cửa nhôm kính 71 căn (gói 3a): Hoàn thành 16-1-2019

Softscape + sân vườn (gói 10): Hoàn thành thi công trồng cỏ sân nhà, trồng cây vỉa hè đường F

Cấp nước thủy cục và điện (gói 7): Thi công từ 6-6-2018 đạt 100% khối lượng

Hệ thống thông tin liên lạc (hợp tác đầu tư – gói 8): Đang tiến hàng thi công lắp ống đạt 95%

Giai đoạn 2 (77 căn)

Trọn gói phần thô, hoàn thiện, hàng rào và MEP 77 căn (gói 2): Triển khai thi công từ ngày 5-12-2017, ngày hết hạn hợp đồng 29-1-2019. Hoàn thành kết cấu ngày 12-7-2018, xây 100%, tô ngoài 100%, mái ngói 100%, công tác sơn nước 99% đóng trần 100%, lan can đạt 100%, sơn đá 99%, hàng rào sắt đạt 99%, mái đón đạt 99%, lát đá sân vườn đạt 90%

Cửa nhôm kính 77 căn gói 3b: Lắp khung đạt 100%  Lắp cánh đạt 65%