LAVILA 2 – TUẦN 2 – THÁNG 8/2017

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG LAVILA 2 TỪ NGÀY 4.8 – 11.8.2017

 1. Giai đoạn 1 (183 căn)

1.1. San lấp: Đã hoàn thành

1.2. Cọc thử + cọc đại trà:

 • Lô A, B, C, D, F, G, H đã xong
 • Lô I đạt 65%
 • Lô J đạt 97%
 • Lô K đạt 97%
 • Đã ép 2530/2663 tim cọc ~97%

1.3. Hạ tầng kỹ thuật + đấu nối hạ tầng:

 • Đường VP1: đào xử lý đất yếu 95%, hệ thống nước mưa đạt 95%, hệ thống nước thải đạt 95%.
 • Đường VP2: đào xử lý đất yếu 60%.
 • Đường VP3: đào xử lý đất yếu 95%, hệ thống nước mưa đạt 95%, lớp đá mi 95%.
 • Đường C: đào xử lý đất yếu đạt 95%, hệ thống nước mưa đạt 50%.
 • Đường số 1 tạm ngưng thi công chờ xử lý hệ thống điện cao thế.

HÌNH ẢNH TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG

Thi công đường VP3- gói hạ tầng, hoàn thành ép cọc lô F,G,H – LAVILA 2: 11h ngày 10-8-2017

Đào xử lý hai bên đường VP2, đắp cát nền đường VP1 – LAVILA 2: 11h ngày 10-8-2017

Đào xử lý hai bên đường VP2, đắp cát nền đường VP1 – LAVILA 2: 11h ngày 10-8-2017